Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie

9 komentarzy

Pytanie: Kiedyś było tak, że po wniesieniu sprzeciwu w EPU sprawę przekazywana do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego. Myślałem że tak dalej jest i wniosłem niedawno do e-sądu pozew o zapłatę należności która za dwa tygodnie przedawniłaby się. I oto dowiaduje się, że teraz po zmianie przepisów jest inaczej, czyli że wniesienie sprzeciwu w EPU powoduje umorzenie postępowania jakby go w ogóle nie było. Jak ma się do tego sprawa przedawnienia, to znaczy chodzi mi o to, czy przez ten czas kiedy sprawa była w EPU przedawnienie nie biegło? Jeżeli biegło to będę miał przedawnioną należność, jestem prawie pewny że dłużnik wniesie sprzeciw.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Odpowiedź: Odpowiedź na Pana pytanie zawarta jest w art. 50537 § 2 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) który stanowi, że jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Przeczytaj też: E-sąd opinie

A zatem zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli w terminie trzech miesięcy od umorzenia postępowania w EPU wniesie Pan powództwo w tej samej sprawie do sądu właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania / siedziby pozwanego (czyli inne niż elektroniczne), to przedawnienie nie biegło po umorzeniu postępowania w EPU. Jeżeli jednak miną trzy miesiące od umorzenia postępowania w EPU zanim wniesie Pan powództwo, to należy uznać, że przedawnienie w tym czasie biegło i Pańskie roszczenie w opisanej sprawie będzie już przedawnione.

Przeczytaj też: Odrzucenie pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 grudnia, 2021

kategoria windykacja

tag , ,

Komentarze do 'Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Pytający w opisanej sprawie powinien dołączyć do pozwu postanowienie z e-sądu o umorzeniu postępowania żeby sąd nie zwrócił pozwu jako z przedawnionym roszczeniem?

  Bartnik

  24 gru 21 o 15:25

 2. Tak myślę.

  admin

  24 gru 21 o 15:33

 3. A mnie interesuje czy w pana sprawie – admin, po sprzeciwie i umorzeniu postępowania w EPU ta telefonia ponowni tego roszczenie w zwykłym sądzie. Jeżeli nota jest faktycznie bezpodstawna to stawiam na to, że nie ponowi.

  Anonim

  24 gru 21 o 16:36

 4. Jak nie zapomnę, to napiszę pod tym wątkiem czy o to samo roszczenie pozwali mnie do sądu rejonowego – tradycyjnego.

  admin

  24 gru 21 o 17:29

 5. A tak na marginesie, to widzimy na przykładzie komentowanego wpisu, jak mało intuicyjny jest panel użytkownika e-sądu. To nie jedyny przejaw braku funkcjonalności tego panelu.

  Anonim

  24 gru 21 o 17:35

 6. Witam, czy spadek z EPU jest liczony do przedawnienia od dnia wniesienia sprzeciwu czy od wydania postanowienia o umorzeniu?

  Janusz

  3 sty 22 o 14:04

 7. Przedawnienie biegnie począwszy od prawomocnego umorzenia postępowania sądowego.

  admin

  3 sty 22 o 17:27

 8. My mamy same spadki – sprzeciwy z EPU i chyba damy sobie spokój z e-sądem. Czas to pieniądz i to dosłownie w sprawach o zapłatę, liczy się każdy dzień zanim dłużnik pozbędzie się mienia. Lepiej od razu do normalnego sądu, nie straci się tych tygodni co w EPU.

  Teresia

  15 sty 22 o 20:50

 9. Te zaoszczędzone kilka tygodni niewiele zmieni jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw we właściwym miejscowo sądzie rejonowym a skoro w EPU wniósł to tam pewnie też wniesie. jednak zgoda, zawsze to trochę szybciej.

  admin

  15 sty 22 o 21:07

Skomentuj