Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja przedawnionego długu

Brak komentarzy

Z przedawnionym długiem to jest tak, że dalej istnieje z tym, że w postępowaniu sądowym dłużnik – pozwany może podnieść zarzut przedawnienia i sąd powództwo oddali. Zresztą, po zmianie przepisów, sądy badają przedawnienie z urzędu ale różnie z tym bywa więc lepiej nie oglądać się na sąd i zarzut przedawnienia podnieść. Czy po oddaleniu powództwa o zapłatę z powodu przedawnienia wciąż można prowadzić windykację takiego długu na przykład wpisawszy go do KRD lub innego rejestru długów? Według wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 153/15 – nie można. Jeżeli zatem masz zamiar uprzykrzać dłużnikowi życie z powodu przedawnionego długu poprzez na przykład właśnie wpisanie go do KRD albo na jakąś internetową giełdę wierzytelności (dalece skuteczniejsze niż KRD), albo wysyłać doń windykatorów, to nie kieruj powództwa o zapłatę.

A jak chodzi o windykację przedawnionego długu konsumenta, to wywiodłem tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/krd-a-przedawniony-dlug/ że jest całkowicie zakazana, w jakiejkolwiek formie.

Nie ma też sensu kierować do komornika jakiegoś przedawnionego tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku…) a dokładniej, przedawnionych należności w takim tytule ponieważ komornicy też już są zobligowani do badania przedawnienia i mają obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji przedawnionego roszczenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj