Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wykręcanie się od zapłaty rzekomymi usterkami

skomentuj

Mail z zapytaniem o windykację:

Proszę o przesłanie umowy i warunków postępowania sądowego, gdyż najprawdopodobniej sprawa nie zakończy się polubownie. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że po wysłaniu przedsądowego wezwania do zapłaty, gdy nasz dłużnik został wpisany do KRD, zgłosił nam informację, że to on będzie od nas dochodził należności, gdyż pace wg niego zostały wykonane błędnie i musiał zlecać to kolejnym firmom i w związku z tym poniósł dodatkowe koszty. Do naszej firmy nie wpłynęło ani zgłoszenie reklamacyjne, ani informacja o błędach. Protokoły odbiorcze, które mamy podpisane, są zaakceptowane przez głównego inwestora i nie ma tam mowy o jakiś błędach ani usterkach. Obawiam się, że to zgłoszenie o naszych błędach jest wysunięte tylko po to, aby oddalić lub też odsunąć obowiązek zapłaty.

To jest częsta wymówka, niepoważna, bezczelna. Zamawiający powinien bowiem zwrócić się z reklamacjami do wykonawcy a nie rzekomo zlecać poprawki innym firmom. zapewne też nie udokumentował rzekomych usterek zanim zostały poprawione…

kategoria: dowody

Skomentuj