Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

“Wnieś sprzeciw” – nieaktywna ikona w EPU

16 komentarzy

Zostałem pozwany przez jedną z telefonii komórkowych o zapłatę jakiejś wyimaginowanej noty obciążeniowej (nie wiadomo nawet za co!) i otrzymałem nakaz zapłaty w EPU znaczy z e-sądu. Doręczył mi go listonosz jednak jako że posiadam konto w e-sądzie, postanowiłem szybko i wygodnie i bez kosztów (wysyłka poleconego) wnieść sprzeciw drogą elektroniczną.

Jednak ikona “wnieś sprzeciw” była nieaktywna i nie jest to żaden błąd systemu. Aby ją uaktywnić, należy postępować według poniższej instrukcji.

Przeczytaj też: E-sąd opinie

Aby móc wnosić pisma elektroniczne w danej sprawie należy w pierwszej kolejności ustanowić komunikację elektroniczną w sprawie. W tym celu, jeżeli sprawa jest widoczna na koncie, należy kliknąć ikonę skoroszytu znajdującą się obok sygnatury sprawy – pojawi się nowy widok “Informacje o sprawie” z pierwszą kartą Informacje ogólne. Należy przejść przez kolejne karty (tak, aby widok na nich się odświeżył) aż do ostatniej karty Pisma procesowe. Na karcie Pisma procesowe należy zaznaczyć checkbox Ustanowienie komunikacji elektronicznej a następnie Prześlij. Na kolejnym widoku należy wybrać Podpisz, a następnie Podpiszę podpisem zwykłym. Powinno pojawić się okienko z Pana / Pani danymi, które należy zatwierdzić (Podpisuję).

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty

Informacja o wybranym sposobie komunikacji znajduje się w zakładce Moje sprawy/Informacje o sprawie/Strony sprawy. W przypadku, gdy ustanowiona jest komunikacja elektroniczna pojawia się ikona koperty z @, w komunikacji tradycyjnej – papierowej, wyświetla się sama koperta.

Skuteczne wniesienie pisma przez pozwanego w formie elektronicznej, poprzez konto użytkownika, będzie decydowało o tym, że od tej pory jest to jedyna dopuszczalna forma kontaktu pozwanego z e-Sądem. Z momentem wyboru formy elektronicznej komunikacji z e-Sądem wszelkie postanowienia i zarządzenia wydawane w toku postępowania będą uznane za doręczone z chwilą zalogowania się przez użytkownika na jego koncie w e-Sądzie.

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

W celu wniesienia sprzeciwu należy wybrać zakładkę „Moje nakazy” widoczną na głównej stronie konta. Następnie należy wybrać pierwszą ikonę po lewej stronie okna przy odpowiednim nakazie zapłaty, co wywoła okno „Prezentacja informacji o nakazie”, na którym widnieje przycisk ”Wnieś sprzeciw”. Po kliknięciu „Wnieś sprzeciw” pojawi się formularz sprzeciwu, który należy podpisać podpisem elektronicznym.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

Aby sprawdzić, czy sprzeciw znalazł się w aktach sprawy należy przejść do zakładki „Moje sprawy”, wpisać konkretną sygnaturę w polu sygnatura, wybrać „Tylko sprawy zakreślone” i nacisnąć przycisk Filtruj. Następnie należy kliknąć przycisk (ikona żółtej teczki) przy interesującej sprawie. Pojawi się okno Prezentacji informacji o sprawie. W zakładce „Informacje ogólne” na środku ekranu należy kliknąć przycisk Akta sprawy. Po wyświetleniu strony tytułowej należy kliknąć w górnej części ekranu na przycisk “Ostatnia strona”. W aktach sprawy powinien pojawić się sprzeciw elektroniczny.

Przeczytaj też: Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 grudnia, 2021

kategoria windykacja

tag , ,

Komentarze do '“Wnieś sprzeciw” – nieaktywna ikona w EPU'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co napisać w takim sprzeciwie od nakazu zapłaty?

  Beata

  23 gru 21 o 20:55

 2. To co Pani zarzuca roszczeniu powoda. Na przykład ja napiszę w tej zasygnalizowanej we wpisie mojej sprawie, że roszczenie jest całkowicie bezpodstawne, nota obciążeniowa urojona.

  admin

  24 gru 21 o 04:06

 3. Witam, mam takie pytanie, czy jeżeli wniosę w EPU sprzeciw tylko co do części roszczenia, to czy umorzenie postępowania nastąpi w zakresie całego roszczenia?

  meteopata

  27 gru 21 o 18:03

 4. Zgodnie z art. 50536 KPC w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.

  admin

  27 gru 21 o 18:32

 5. No, wczoraj wniosłem sprzeciw a dziś po zalogowaniu się w doręczeniach jest już postanowienie u umorzeniu postępowania wskutek skutecznego wniesienia sprzeciwu. Postanowienie wydane wczoraj – sprzeciw wniosłem wieczorem więc referendarz też wieczorem lub w nocy wydał postanowienie.

  admin

  28 gru 21 o 15:30

 6. Może Pan zdradzić treść Pana sprzeciwu? Z góry ewentualnie dziękuję.

  Beata

  28 gru 21 o 15:50

 7. “Zaskarżam nakaz zapłaty w całości. Roszczenie powoda jest całkowicie bezpodstawne. Fakturę wskazaną w pozwie pozwany uregulował natomiast enigmatyczna “nota obciążeniowa” wskazana w pozwie dotycząca nie wiadomo rzekomo czego, jest oczywiście bezpodstawna.”

  admin

  28 gru 21 o 17:25

 8. To krótko i tyle wystarczy do umorzenia postępowania?

  Beata

  28 gru 21 o 20:13

 9. Wystarczyło, postępowanie umorzone. Nic więcej nie napisałem.

  admin

  28 gru 21 o 21:00

 10. Aha, czyli gdyby Pan zaskarżył nakaz zapłaty tylko w części dotyczącej na przykład tej noty obciążeniowej, to umorzenie nastąpiłoby tylko w tej części i sąd wydałby nakaz zapłaty co do tej faktury której Pan nie zaskarżył?

  meteopata

  29 gru 21 o 04:29

 11. No tak moim zdaniem wynika z przepisu który wskazałem nieco wyżej w komentarzu.

  admin

  29 gru 21 o 08:48

 12. Obstawiam, że to Orange.

  Anonim

  29 gru 21 o 12:08

 13. Jeżeli Orange to przez Ultimo (cesja wierzytelności) i powodem jest Ultimo. Też jestem ciekaw czy po umorzeniu w epu wniosą pozew do marmurka na tą samą wartość przedmiotu sporu.

  Zajcew

  3 sty 22 o 11:59

 14. Jeżeli wiedzą o tym, że roszczenie nie istnieje, to pewnie nie wniosą, to tylko w EPU można bezkarnie takie podchody robić to znaczy bez ryzyka poniesienia kosztów po sprzeciwie.

  Marrek

  7 sty 22 o 16:56

 15. WItam,
  czy sprawa oszustwa (przywłaszczenia pieniędzy) przez nieuczciwych budowlańców i odzyskania tych pieniędzy może zostać załatwiona w e-sądzie?

  Pozdrawiam

  Mateusz

  2 sty 23 o 19:55

 16. Witam, oszustwo i przywłaszczenie to sprawy karne a e-sąd wydaje nakazy zapłaty w sprawach cywilnych. Oczywiście można uzyskać nakaz zapłaty także w e-sądzie i zlecić komornikowi egzekucję osobno wszcząć postępowanie karne w związku z ww. przestępstwami. Lepiej jednak zacząć od sprawy karnej aby ewentualnie uzyskać karny wyrok zobowiązujący do zwrotu pieniędzy z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności; bywa to skutecznym straszakiem. Jeżeli bowiem najpierw uzyska Pan wyrok w sprawie cywilnej albo chociaż tylko wniesie pozew, to sąd karny nie zasadzi obowiązku naprawienia szkody: https://pamietnikwindykatora.pl/oszustwo-obowiazek-naprawienia-szkody-w-wyroku-karnym/

  Pozdrawiam

  admin

  2 sty 23 o 20:53

Skomentuj