Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku alimentacyjnego

2 komentarze

Pytanie: Proszę o poradę czy można zaskarżyć działanie komornika, polegające na niedostarczeniu wniosku o zabezpieczenie powództwa nieprawomocnego wyroku sądowego. Chodzi o powództwo o alimenty na małoletniego syna. Mieszkam na terenie UE, w Polsce posiadam konto bankowe na którym miałem środki finansowe. Powódka wie, że mieszkam w Niemczech. Nie otrzymałem żadnego dokumentu ani nie zostałem o tym poinformowany.

Przeczytaj też: Dłużnik za granicą a polski komornik

Dodatkowo mam ciężką sytuację finansową ponieważ przewlekle choruje i każdy pieniądz jest dla mnie ważny. Przez stan zdrowia nie pracuję. Nie uchylam się od alimentów, ale nie miałem żadnej możliwości przedstawienia swojej sytuacji i uregulowania jej.

Odpowiedź: Chodzi jak mniemam nie o zabezpieczenie powództwa ale już o egzekucję nieprawomocnego wyroku. Nieprawomocnemu wyrokowi I instancji w sprawie o alimenty sąd nadaje z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd może (ale nie musi) na wniosek pozwanego wstrzymać a dokładniej uchylić rygor natychmiastowej wykonalności jeśli jest to wyrok zaoczny.

Przeczytaj też: Wyrok zaoczny i co dalej?

Jeżeli chodzi tylko o to, że komornik dokonując zajęcia rachunku bankowego nie doręczył Panu odpisu zajęcia wraz z kserokopią wyroku, to nie, nie jest to podstawa do wstrzymania – uchylenia wykonalności wyroku.

Przeczytaj też: Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku alimentacyjnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli przebywa za granicą to zapewne był to wyrok zaoczny, niech te swoje argumenty przedstawi sądowi to może uchylą mu wykonalność.

    Janusz

    4 lis 22 o 14:49

  2. Lepiej niech nie uchylają, później nie będzie czego mu zająć, konto opróżni. Myślał że jeszcze ma czas a tu zajęto mu środki na koncie.

    Anonim

    7 lis 22 o 02:06

Skomentuj