Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej”. Najpierw wymieńmy, kto nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Widzisz tu gdzieś wierzyciela egzekwującego? Ja też nie widzę, więc wierzyciel, na którego wniosek jest licytowany jakiś przedmiot np. samochód albo mieszkanie dłużnika, może być też licytantem. Poza tym jednak wierzyciel egzekwujący może przejąć na własność przedmiot po bezskutecznej licytacji, za cenę wywoławczą.

Co? No normalnie; jak wygra licytację, to po uiszczeniu ceny staje się właścicielem przedmiotu licytacji i później otrzyma te pieniądze jako wyegzekwowaną należność, ale nie w całości, bo pomniejszone o koszty egzekucyjne. Oczywiście może i (prawie) nic nie otrzymać jeżeli wierzycieli egzekwujących było więcej, w tym zwłaszcza Skarb Państwa który ma pierwszeństwo w zaspokajaniu przed wierzycielami np. z tytułu niezapłaconych faktur albo na przykład prywatnych pożyczek. Tak, bracie, ze Skarbem Państwa nie ma żartów. Jeżeli taka należność przekraczałaby sumę uzyskaną z licytacji, to otrzymałbyś tylko zwrot zaliczek egzekucyjnych i chyba kosztów procesowych które poniosłeś na uzyskanie tytułu wykonawczego, nic więcej, bracie.

07/09/2012

kategoria: komornik

Skomentuj