Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy dłużnik może przepisać nieruchomość po drugiej licytacji”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy dłużnik może przepisać nieruchomość po drugiej licytacji”. Może i nie może, to zależy. Po drugiej bezskutecznej licytacji wierzyciel egzekwujący ma prawo przejąć nieruchomość na własność, ale chyba najczęściej nie decyduje się na to. Komornik umarza egzekucję z nieruchomości i zwalnia nieruchomość. Wtedy dłużnik może ją sprzedać, ale w niektórych przypadkach (w większości przypadków) sprzedając ją popełni przestępstwo:

Art. 300. § 1.Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

To nic bowiem, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ale dłużnik dalej jest dłużnikiem a wierzyciele po roku od umorzenia egzekucji z nieruchomości mogą ponownie złożyć wniosek o wszczęcie z niej egzekucji. Jeżeli okaże się że dłużnik już ją zbył i nie ma innego majątku z egzekucji którego wierzyciele mogliby się zaspokoić, to wychodzi na to, że popełnił ww. przestępstwo sprzedając nieruchomość. Tak niedawno postąpił jeden z dłużników i w związku z tym złożyłem zawiadomienie do prokuratury, postępowanie w toku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4]

18/03/2012

Skomentuj