Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy dług można sprzedać z kosztami”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy dług można sprzedać z kosztami”. Tak, możesz sprzedać należność główną oraz odsetki i koszty procesu sądowego uwidocznione w wyroku. Koszty bezskutecznego postępowania egzekucyjnego (zaliczki wpłacone komornikowi i wykorzystane przez niego) też możesz sprzedać; komornik powinien je nanieść na wyroku zwracając ci go wraz z umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Innymi słowy, możesz sprzedać wszystko co jest uwidocznione na tytule wykonawczym. Tylko nie dopisuj na wyroku kosztów firmy windykacyjnej która wzięła od Ciebie zaliczkę a długu nie odzyskała. I ta firma windykacyjna też ich niech nie dopisuje na wyroku – tych kosztów nie możesz sprzedać.

Luty 28th, 2012 at 12:34 pm

Skomentuj