Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż długu – za jaki procent?

Brak komentarzy

Pytano mnie nieraz o to, za jaki procent kwoty można sprzedać dług. Niejeden wierzyciel spodziewał się wysokiej zapłaty z racji tego, że ma już taką wierzytelność stwierdzoną prawomocnym wyrokiem (nakazem zapłaty) ale jakby nie uświadamiając sobie wagi tego, że komornik tego nie był w stanie ściągnąć. Zasadniczo takie wierzytelności skupują podobno za … 5 – 10% wartości… Podobno po to aby wykorzystać to do robienia kosztów.

Dług wciąż działających firm można w wielu przypadkach sprzedać np. za połowę wartości jeżeli nabywca kupuje z zamiarem windykacji.

Niektórzy kupują dług po to aby dokonać kompensaty czyli potrącenia; musi do tego zajść taka sytuacja, że nabywca sam jest dłużnikiem podmiotu którego dług kupił. Dwukrotnie pośredniczyłem w transakcji cesji czyli kupna-sprzedaży wierzytelności własnie w celu kompensaty. nabywcy znaleźli te długi w internecie wystawione przeze mnie na sprzedaż na giełdzie długów. W jednym przypadku jeszcze niezasądzona wierzytelność została sprzedana za 80% wartości a w drugim, po bezskutecznej egzekucji komorniczej (!) za 50% wartości.

Najczęściej zawierane są cesje wierzytelności przysługujących od dłużników prowadzących działalność gospodarczą. Długi osób prywatnych rzadko są kupowane.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj