Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„do którego sądu pozew”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „do którego sądu pozew”. Jeżeli chodzi o pozew np. o zapłatę pożyczki albo faktur sprzedaży, to możesz kierować pozew do sądu właściwego miejscowo dla miejsca twojego zamieszkania albo siedziby spółki którą reprezentujesz. Pod warunkiem, że w umowie z dłużnikiem nie zastrzeżono, że sądem właściwym miejscowo będzie ten właściwy dla jego miejsca zamieszkania / siedziby.

Nawet ja jako windykator „kupując” długi celem windykacji (na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności) kieruje pozwy o zapłatę nie do sądu właściwego miejscowo dla dłużnika np. w Gdańsku ani nie do sądu właściwego miejscowo dla klienta np. w Warszawie, tylko do sądu właściwego miejscowo dla mnie. Korzystam z zapisów w art. 35 Kodeksu postępowania cywilnego: „Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.”

Jako windykator i formalnie nabywca wierzytelności, dochodzę wykonania umowy czyli zapłaty przez stronę umowy – dłużnika, który zaciągnął pożyczkę, albo zakupił towar na termin płatności. Zapłata należy się mnie (na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności), w miejscu gdzie mieszkam. Co prawda, niektórzy podnosili w sprzeciwie, że skoro ja mam rachunek w mBanku to sądem właściwym powinien być sąd w Łodzi.  A wcale nie, bo mBank to konto internetowe i w domciu sobie z niego korzystam a i wypłaty z bankomatu mogę dokonać w swoim mieście, nie muszę do Łodzi jechać w tym celu. I zarzut za każdym razem został oddalony. Przy okazji, dobre internetowe konta firmowe są tutaj a osobiste tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

14/02/2012

kategoria pozew

Skomentuj