Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„oszustwo a wyłudzenie”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „oszustwo a wyłudzenie”. Oba te określenia mogą być wielu przypadkach używane zamiennie, na przykład jak chodzi o niezapłacenie faktury za towar, kiedy to nabywca z góry wiedział, że nie zapłaci. Oszukał więc sprzedającego, wyłudził towar. Tak samo może mieć miejsce wyłudzenie usługi (na przykład usługi transportowej – bardzo częste w biznesie). Albo wyłudzenie pieniędzy na przykład w formie pożyczki kiedy to pożyczkobiorca, zaciągając pożyczkę wie, że jej nie zwróci a skłamie pożyczkodawcy, że jest, że będzie wypłacalny. Jeżeli zaciągający zobowiązanie na domiar złego nie ma żadnego majątku i wie, że ewentualne komornicze postępowanie egzekucyjne przeciwko niemu będzie bezskuteczne a na dodatek posłużył się sfałszowanym zaświadczeniem o dochodach, to tym bardziej mamy w takich wypadkach do czynienia z wyłudzeniem. Oszustwo / wyłudzenie penalizuje  art. 286 Kodeksu karnego:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jednak jeżeli np. pożyczkodawca nie sprawdza dochodów i/lub zadłużenia w BIK (takie chwilówki można zaciągnąć tutaj), to niejako sam jest sobie winien – powinien liczyć się z tym, że pożyczkobiorca nie ma dochodów i/lub ma długi i może nie być w stanie zwrócić pożyczki w terminie. Uważam, że w takim przypadku nie można mówić o wyłudzeniu.

Styczeń 25th, 2012 at 10:55 am

kategoria: wyłudzenie

Skomentuj