Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Oszustwo – od jakiej kwoty?

3 komentarze

Pytanie: Od jakiej kwoty ścigane jest oszustwo? Czy oszustwo na kwotę jednego złotego jest ścigane? I czy oszustwo to to samo co wyłudzenie? Moje pytanie wzięło się stąd, że kradzież dopiero od jakiejś kwoty jest przestępstwem a poniżej nie jest a jedynie wykroczeniem jest.

Odpowiedź: Oszustwo to inne określenie wyłudzenia: Oszustwo a wyłudzenie. Oszustwo ścigane jest niezależnie od wartości (kwoty) na którą zostało popełnione. Art. 286 kk (kodeksu karnego) milczy bowiem w tej kwestii:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj też: Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym

Jeżeli szkoda wyrządzona oszustwem nie przekracza 100 złotych to takowe może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie a nie jak przestępstwo określone powyżej. Oto bowiem art. 134 kodeksu wykroczeń stanowi, że:
§ 1. Kto przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, jeżeli nabywca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy nabyciu produktów rolnych lub hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości, wagi, miary, gatunku lub ceny, jeżeli dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych.

Jednak jak widać z powyższego przepisu, nie w każdym przypadku oszustwo na wartość nieprzekraczającą 100 złotych jest wykroczeniem (a nie przestępstwem) lecz tylko w okolicznościach określonych powyżej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 sierpnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Oszustwo – od jakiej kwoty?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Takich oszustw gdy ktoś komuś nie zapłacił to nie ma sensu zgłaszać, zawsze jest odmowa wszczęcia postępowania albo umorzenie. I to nawet jeżeli przedstawione zostaną dowody na to, że dłużnik wiedział że nie zapłaci, np. z powodu zajęć komorniczych.

  Anonim

  16 sie 22 o 18:50

 2. Gdy dłużnik miał już w toku egzekucje komornicze przed zrobieniem kolejnego długu to jest ewidentne wyłudzenie z jego strony.

  Jaś

  17 sie 22 o 22:12

 3. Prokuratorzy udają, że nie dopatrują się znamion przestępstwa nawet w takich oczywistych sprawach. To “pragmatycy” po co sobie przysparzać pracy przedstawieniem zarzutu? Trzeba późnej akt oskarżenia sporządzić i do sądu się pofatygować.

  Meno

  24 sie 22 o 20:08

Skomentuj