Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„niezapłacony towar własnością”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „niezapłacony towar własnością”. Może chciał się dowiedzieć, czy niezapłacony pozostaje własnością sprzedającego. Nie, nie pozostaje. Jest już własnością nabywcy (dłużnika). A jakieś takie zapisy na fakturach np. „Niezapłacony towar pozostaje własnością sprzedającego” – są nieskuteczne prawnie skoro jest to sprzedaż a nie komis. Sprzedający więc nie może żądać wydania mu tego towaru, odpada skuteczne zgłoszenie przestępstwa przywłaszczania.

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj