Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

2 komentarze

Pytanie: Czy wniosek egzekucyjny do komornika przerywa bieg przedawnienia ?

Odpowiedź: Zgodnie z art.123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia.

Przeczytaj też: Czy wpłata od komornika przerywa bieg przedawnienia?

Niekoniecznie więc sam wniosek egzekucyjny przerywa bieg przedawnienia co wszczęcie przez komornika egzekucji. Jeżeli bowiem w odpowiedzi na wniosek komornik wezwie Pana do uiszczenia zaliczek pod rygorem zwrotu wniosku i nie wykona żadnej czynności dopóki tych zaliczek od Pana nie otrzyma a Pan ich nie wpłaci i komornik wniosek zwróci Panu, to nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia: Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia

Skutek braku przerwania biegu przedawnienia wystąpi także wtedy, gdy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela lub z powodu bezczynności wierzyciela.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 grudnia, 2020

Komentarze do 'Czy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

  1. ale czy musze wpłacić zaliczki na wszystko co komornik wymienia w wezwaniu czy tylko na przykład na zapytania do Ognivo o rachunki bankowe dłużnika?

    Piotr

    21 lip 21 o 15:34

  2. Można wybiórczo, np. tylko na poszukiwanie i zabezpieczenie na rachunkach bankowych.

    admin

    16 maj 22 o 11:36

Skomentuj