Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy wniosek egzekucyjny do komornika przerywa bieg przedawnienia ?

Odpowiedź: Zgodnie z art.123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Niekoniecznie więc sam wniosek egzekucyjny przerywa bieg przedawnienia co wszczęcie przez komornika egzekucji. Jeżeli bowiem w odpowiedzi na wniosek komornik wezwie Pana do uiszczenia zaliczek pod rygorem zwrotu wniosku i nie wykona żadnej czynności dopóki tych zaliczek od Pana nie otrzyma a Pan ich nie wpłaci i komornik wniosek zwróci Panu, to nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.

Skutek braku przerwania biegu przedawnienia wystąpi także wtedy, gdy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela lub z powodu bezczynności wierzyciela.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj