Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż nieruchomości bez aktu notarialnego

Brak komentarzy

Pytanie: Czy umowa sprzedaży nieruchomości bez aktu notarialnego jest ważna?

Odpowiedź: Nie, jest nieważna. Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

A umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości czy musi mieć formę aktu notarialnego?

Przeczytaj też: Podwójna sprzedaż nieruchomości

Nie, umowa przedwstępna nie musi mieć formy aktu notarialnego i może być spisana na przysłowiowym kolanie i taka jest ważna. Jeśli jest taka możliwość żeby zawrzeć ja w formie aktu notarialnego, to warto udać się do notariusza. Dzięki takiej formie możemy na przykład (gdyby właściciel nieruchomości nie chciał zawrzeć umowy przyrzeczonej) uzyskać wpis do księgi wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej dzięki czemu właściciel nie będzie mógł tej nieruchomości sprzedać ani darować osobie trzeciej a my wystąpimy spokojnie do sądu o wydanie wyroku który zastąpi podpis właściciela nieruchomości na umowie sprzedaży. Art. 64 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

Przeczytaj też: Nieujawniony właściciel w księdze wieczystej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 marca, 2021

kategoria inne

Skomentuj