Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

2 komentarze

Pytanie: Ma Pan może w zasobach bloga wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Zostałem pozwany o zapłatę długu którego po prostu nie mam, e-sąd wydał nakaz. Muszę wnieść sprzeciw, nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji.

Przeczytaj też: Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Odpowiedź: W elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie EPU) wniesienie sprzeciwu powoduje umorzenie postępowania, bez rozpatrywania przez sąd argumentów pozwanego.

Wystarczy w sprzeciwie napisać: “Niniejszym wnoszę sprzeciw, roszczenie powoda jest całkowicie bezpodstawne, rzekomy dług nigdy nie został przeze mnie zaciągnięty.”

Przeczytaj też: “Wnieś sprzeciw” – nieaktywna ikona w EPU

Sprzeciw według powyższego czy innego wzoru spowoduje umorzenie postępowania i jeżeli powód w dalszym ciągu będzie chciał dochodzić dochodzić zapłaty swego faktycznego / wyimaginowanego roszczenia, to będzie musiał wnieść powództwo jeszcze raz ale tym razem do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siebie lub pozwanego. Wówczas, jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty, pozwany ponownie może wnieść sprzeciw który sąd wówczas już będzie rozpatrywał.

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag , ,

Komentarze do 'Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór'

Subscribe to comments with RSS

  1. A to nie jest tak że ten sprzeciw z epu jest przekazywany do sądu rejonowego więc należałoby coś więcej w epu napisać w sprzeciwie?

    Mada

    8 gru 22 o 22:07

  2. Nie, sprzeciw nie jest przekazywany w takiej sytuacji. A powód może ale nie musi wnieść ponownie powództwo.

    admin

    10 gru 22 o 07:46

Skomentuj