Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu

2 komentarze

Pytanie: Spłacam w ratach dług w sprawie prowadzonej przez firmę windykacyjną. Mamy ustalenia mailowe co do tej spłaty i ja ich dotrzymuję. Otrzymałem jednak sądowy nakaz zapłaty w tej sprawie więc wniosłem sprzeciw powołując się na ustalenia mailowe co do rat i załączając wydruki maili.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Tylko że tego sprzeciwu chyba nie podpisałem. Co teraz zrobić? Czy po tym wolnym dniu mam wysłać jeszcze jeden sprzeciw – podpisany? Zmieszczę się w czasie, nie minęły dwa tygodnie.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty

Odpowiedź: Proszę nie wysyłać jeszcze raz sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd, stwierdziwszy że sprzeciw jest bez podpisu, wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych poprzez uzupełnienie sprzeciwu o podpis w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego wezwania. Jeżeli uzupełni Pan ten brak formalny czyli złoży podpis i odeśle podpisany sprzeciw w tym terminie, sprzeciw będzie wniesiony skutecznie – nastąpi uchylenie nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 listopada, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Przeczytałem gdzieś, że jeżeli ktoś wyśle jeszcze raz sprzeciw tym razem już podpisany ignorując wezwanie z sądu do uzupełnienia braków – podpisania sprzeciwu, to sprzeciw zostanie odrzucony.

    Knife

    1 lis 22 o 07:32

  2. Zgadza się o ile ten ponownie wysłany sprzeciw zostanie wysłany przez pozwanego po upływie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

    admin

    1 lis 22 o 08:07

Skomentuj