Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu

2 komentarze

Pytanie: Spłacam w ratach dług w sprawie prowadzonej przez firmę windykacyjną. Mamy ustalenia mailowe co do tej spłaty i ja ich dotrzymuję. Otrzymałem jednak sądowy nakaz zapłaty w tej sprawie więc wniosłem sprzeciw powołując się na ustalenia mailowe co do rat i załączając wydruki maili.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Tylko że tego sprzeciwu chyba nie podpisałem. Co teraz zrobić? Czy po tym wolnym dniu mam wysłać jeszcze jeden sprzeciw – podpisany? Zmieszczę się w czasie, nie minęły dwa tygodnie.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty

Odpowiedź: Proszę nie wysyłać jeszcze raz sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd, stwierdziwszy że sprzeciw jest bez podpisu, wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych poprzez uzupełnienie sprzeciwu o podpis w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego wezwania. Jeżeli uzupełni Pan ten brak formalny czyli złoży podpis i odeśle podpisany sprzeciw w tym terminie, sprzeciw będzie wniesiony skutecznie – nastąpi uchylenie nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 listopada, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Przeczytałem gdzieś, że jeżeli ktoś wyśle jeszcze raz sprzeciw tym razem już podpisany ignorując wezwanie z sądu do uzupełnienia braków – podpisania sprzeciwu, to sprzeciw zostanie odrzucony.

    Knife

    1 lis 22 o 07:32

  2. Zgadza się o ile ten ponownie wysłany sprzeciw zostanie wysłany przez pozwanego po upływie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

    admin

    1 lis 22 o 08:07

Skomentuj