Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja spłaconego długu

Jeden komentarz

Jeżeli ktoś pozwał Cię o zapłatę już spłaconego długu, to masz możliwość zgłoszenia stosownego zarzutu, czyli że spłaciłeś dług. Sąd oczywiście nie wie o tym, że Ty spłaciłeś np. pożyczkę z pozwem o zapłatę której nieuczciwy były Twój wierzyciel wystąpił. Sąd wyda nakaz zapłaty a Ty masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu wraz z dowodem spłaty tejże pożyczki. Jeżeli wniesiesz sprzeciw po terminie to tym samym na własne życzenie doprowadziłeś do sytuacji w której on zgodnie z prawem jeszcze raz może żądać od Ciebie zapłaty spłaconej pożyczki a jeżeli dobrowolnie nie zapłacisz, to komornik zajmie się egzekucją tej należności.

Przeczytaj też: Jak liczyć termin zawity

Inaczej to wygląda, kiedy dokonałeś zapłaty długu po uzyskaniu wyroku przez wierzyciela. Wówczas, jeśli on wniesie do komornika o egzekucję tego już spłaconego długu, Ty możesz wnieść powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Możesz jednak nie zdążyć, bo komornik ściągnie Ci z konta bankowego pieniądze i przekaże tamtemu zanim wniesiesz powództwo i zanim sąd na Twój wniosek dokona zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli tak się stanie, że komornik przekaże tamtemu wyegzekwowane od Ciebie pieniądze, to możesz wystąpić z powództwem zwrot pieniędzy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego jak i o naprawienie szkody (niecelowej koszty egzekucji). Oczywiście pozwanym będzie ten były wierzyciel a nie komornik, bo on nie wiedział, że dług z wyroku został spłacony zanim wszczął egzekucję.

Przeczytaj też: Ile dni ma komornik na przekazanie pieniędzy wierzycielowi?

Istnieje wszakże ryzyko, że mimo iż uzyskasz wyrok przeciwko temu nieuczciwemu byłemu wierzycielowi, to nie wyegzekwujesz należności gdyż okaże się iż on formalnie nie ma już żadnego majątku ani dochodów. Takich nawet wielokrotnych akcji przeciwko byłym dłużnikom można spodziewać się przede wszystkim po przedsiębiorcach bankrutach. Dlatego może warto dobrowolnie nie płacić wyroków tylko w każdym przypadku dać zarobić komornikowi? Gdy komornik wyegzekwuje dług to tytuł wykonawczy zostawi w aktach sprawy a gdy wyegzekwuje tylko część długu a co do reszty umorzy postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne, to zwróci tytuł wykonawczy wierzycielowi ale z adnotacją na tytule, jaka kwota została wyegzekwowana. Po to, żeby inny komornik albo i ten sam w przyszłości wiedział, że ma egzekwować tylko cześć kwoty wskazanej w wyroku.

Przeczytaj też: Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej

Jak zatem widać, dłużnik nie jest z urzędu chroniony przed niecelową egzekucją i bierność nie popłaca. Podobnie jest w przypadku zajęcia przez komornika rzeczy która nie jest własnością dłużnika, na przykład samochodu. Osoba trzecia niebędąca dłużnikiem której prawo zostało w ten sposób naruszone, musi zawalczyć o swoje przed sądem i to w terminie zawitym jeżeli nie chce stracić bezpowrotnie swojej rzeczy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Egzekucja spłaconego długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Terminy przekazywania (przez bank) komornikowi i przez komornika wierzycielowi wyegzekwowanych środków są zdecydowanie za krótkie pozwalając na otrzymanie pieniędzy przez takiego oszusta bezpodstawnie kierującego wniosek o egzekucję. Bo to są oszuści i powinni być karani bez wyjątków.

    Andrzejek

    14 lip 21 o 16:24

Skomentuj