Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

BSW Policji wzywa mnie po odbiór dokumentów, w charakterze świadka. Ale ja nie chcę tych dokumentów.

skomentuj

Oto wezwanie, jak widać, w charakterze świadka, z pouczeniem o konsekwencjach za nieusprawiedliwione niestawiennictwo (grzywna, ostatecznie przymusowe doprowadzenie).wezwanie

Stawienie się oznaczałoby w sumie stracenie (od wyjazdu z domu do powrotu do domu) minimum 3 godziny a prawdopodobnie znacznie dłużej. Gdy przekazywałem te dokumenty, to każdy (z kilkudziesięciu w sumie) opisywany był, co w sumie trwało około 1,5 godziny samo w sobie. Nie wiem, w jakim trybie odbywałby się zwrot, czy tylko poprzez pokwitowanie na kserokopii ich przekazania, że je wszystkie wymienione odbieram, czy może znowu osobno, jeden po drugim… Dodatkowo ja nie lubię jeździć z miasta do miasta.

No cóż, zaryzykuję i nie pojadę. W piątek wysłałem poleconą pocztą priorytetową pismo do BSW KGP, do funkcjonariusza który podpisał się na wezwaniu (i był jednym z głównych prowadzących sprawę):

W odpowiedzi na wezwanie z datą 06.04. 2016 r. uprzejmie informuję iż dokumenty do odbioru których jestem wzywany, nie są i nie będą mi więcej potrzebne jak też osobom trzecim również nie. W związku z powyższym proszę o pozostawienie ich w aktach sprawy bądź zutylizowanie – zniszczenie jeśli jest to dozwolone.

Jeżeli wyżej wnioskowane rozwiązania nie wchodzą w grę, to proszę o odesłanie mi tych dokumentów pocztą zbiorczo – w jednej przesyłce, na moją odpowiedzialność.

Przy okazji niech mi wolno będzie niniejszym oficjalnie podziękować za zaangażowanie w sprawę Panu …, Panu, Panu … oraz innym Funkcjonariuszom i Funkcjonariuszkom* zaangażowanym w sprawę których nazwisk nie poznałem / których nie ujrzałem.

Skarb Państwa zaoszczędzi, bo nie będzie musiał mi zwracać koszów (podróży i utraconego zarobku) w związku ze stawieniem się, na podstawie art. 618 a i b Kpk. W sprawach cywilnych też przysługuje świadkowi zwrot, jakby się kto pytał (w tym wypadku już tylko za udział w czynnościach w sądzie a w przypadku spraw karnych zarówno w sądzie jak i właśnie w Policji i w Prokuraturze).

* dwie fajne blondyny, ale inteligentne.

kategoria: policja

Skomentuj