Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Co to jest kredyt budowlany i jak się o niego starać?

skomentuj

Kredyty na budowę domu tzw. budowlane udzielane są osobom fizycznym i prawnym. Podejmują je głównie przedsiębiorcy, gdyż spłata takiej pożyczki rozłożona jest na długi okres czasu, przeważnie na kilka lat, a zabezpieczeniem jest hipoteka domu lub działka.

Osoba starająca się o taką formę pożyczki musi spełnić określone wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty, które w zależności od banku się różnią. Głównymi punktami, które trzeba spełnić i dostarczyć do banku, aby otrzymać kredyt jest w przypadku inwestora odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której budowany jest obiekt. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o stanie zaawansowania budowy i wszelkich związanych z tym opłatach. Umowa kupna i sprzedaży oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów zeznanie podatkowe za ubiegły rok i o niezaleganiu z płatnościami dla Urzędu Skarbowego i ZUS. Po dostarczeniu tych i innych wymaganych dokumentów bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie kredytu. Oprocentowanie kredytu budowlanego jest zmienne i zależy w głównej mierze od stopy procentowej. Kredyt taki udzielany jest przeważnie w walucie polskiej i nie może on przekroczyć 70% planowanych kosztów budowy.

kategoria: kredyty

Skomentuj