Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik egzekwuje dług tylko od żyranta pożyczki

skomentuj

Pytanie: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jak to jest, że komornik z Bydgoszczy ściąga dług tylko ode mnie który jestem żyrantem pożyczki bankowej a pożyczkobiorcy wcale nie ściga. Zajął mi już pensje i konto bankowe oraz nadpłatę podatku z urzędu skarbowego. Czy mam złożyć skargę na komornika albo przeciwko komuś z banku?

Odpowiedź: Komornik prowadzi egzekucję na podstawie wniosku wierzyciela, w tym wypadku na podstawie wniosku banku. Bank zaś ma prawo domagać się zapłaty tylko od żyranta, nie jest w obowiązku uzasadniać, dlaczego nie złożył wniosku egzekucyjnego przeciwko pożyczkobiorcy. Być może taki wniosek został złożony ale okazało się na przykład, że pożyczkobiorca (już) nie pracuje albo jego pensja jest minimalna wobec czego w żadnej części nie podlega zajęciu. Nawet jeżeli pożyczkobiorca posiada np. majątek ruchomy (samochód, inne ruchomości) albo nieruchomość, to może preferować ściąganie długu tylko z pensji żyranta; egzekucja z niepieniężnych składników majątku może być długa i kłopotliwa.

Październik 5th, 2014 at 10:58 pm

kategoria: żyrant

Skomentuj