Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Więzienie za długi

Brak komentarzy

Nieraz spotkałem się z pytaniem, czy w Polsce za długi można trafić do więzienia. Odpowiedź brzmi: to zależy.

Zaciągnie przez niektóre osoby długów których następnie nie spłacają i które są nie do wyegzekwowania przez komornika, wyczerpuje znamiona przestępstwa oszustwa czyli wyłudzenia a za to przestępstwo a jakże, można trafić do wiezienia. Oszustwo penalizowane jest w art. 286 Kodeksu karnego którego § 1 stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przykład dokonania oszustwa poprzez zaciągnięcie długu? Jeżeli wnioskują co kredyt przedstawisz sfałszowane zaświadczenie o dochodach kiedy to w rzeczywistości nie masz pracy i żadnych dochodów oraz żadnego majątku wiec kredytu nie spłacasz, to jest oszustwo (a dodatkowo podrobienie dokumentu).

Albo na przykład prowadzisz firmę i kupiłeś w hurtowni towar na termin płatności ale wiesz, że nie dokonasz zapłaty, bo już masz komornika który nie ma z czego ściągnąć innych Twoich długów, to też jesteś oszustem. jednak w takiej sytuacji organy ścigania często rzekomo nie dopatrują się znamion tego przestępstwa i rozbrajająco piszą w uzasadnieniu umorzenia, że “z jego zeznań wynika że nigdy nie miał zamiaru oszukać”.

Jeżeli jednak zaświadczenie o dochodach przedstawione bankowi jest prawdzie a Ty nie spłacasz kredytu ponieważ np. straciłeś pracę albo dziecko zachorowało ciężko i wymaga kosztownej terapii, to nie jesteś oszustem.

Kara więzienia grozi też w niektórych przypadkach za długi alimentacyjne, na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego który stanowi, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Do więzienia można też trafić za niepłacenie składek ZUS za pracowników.

I można też trafić do więzienia za niepłacenie grzywny; w tym wypadku jest to zastępcza kara i po opuszczeniu więzienia, grzywny już płacić nie trzeba. 😉

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj