Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Firma – możliwości finansowania

skomentuj

Podstawową sprawą warunkującą prawidłową działalność każdej firmy, bez względu na to czy będzie to wielka międzynarodowa korporacja czy też nieduża firma rodzinna, jest utrzymanie odpowiedniej równowagi w finansach, co w branżowej nomenklaturze najczęściej określane jest jako płynność finansowa przedsiębiorstwa. Firma mająca problemy z utrzymaniem tej płynności przez dłuższy czas może popaść w kłopoty, które mogą zagrozić nawet jej istnieniu. Ale zakłady potrzebują środków nie tylko na codzienną, bieżącą działalność. Firma, która podejmuje się realizacji jakiegoś dużego przedsięwzięcia potrzebuje często dodatkowych pieniędzy na rozpoczęcie inwestycji, na realizację przejściowo zwiększonych płatności i utrzymanie odpowiedniego tempa produkcji. A wszystko to do czasu wpłynięcia wynagrodzenia za całość lub, przy bardziej złożonych projektach, za jeden z jej etapów. Przedsiębiorstwo, które w opisanej sytuacji nie zapewni sobie odpowiedniego finansowania może mieć trudności z wywiązaniem się z podjętych zobowiązań.

Kredyt nie dla wszystkich

W najgorszej sytuacji znajdują się firmy małe i te, które znajdują się dopiero w fazie organizacji, czyli przedsiębiorcy, którzy postanowili założyć własny biznes i mają na niego pomysł, ale nie posiadają wystarczających środków na rozpoczęcie działalności. Najbardziej popularnym i pozornie najłatwiejszym rozwiązaniem w opisanych sytuacjach jest zwrócenie się do któregoś z banków z wnioskiem o przyznanie kredytu na firmę w wysokości umożliwiającej realizację powziętych zamierzeń. Jednak nie jest to obecnie takie proste jak jeszcze kilka lat temu. Po wielu niedobrych doświadczeniach banki bardzo skrupulatnie przyglądają się składanym wnioskom, a przede wszystkim żądają licznych zabezpieczeń, których nie każda firma jest w stanie udzielić. Podmioty, które nie są w stanie dostarczyć żadnych zabezpieczeń, a w takiej sytuacji jest większość małych i organizujących się dopiero przedsiębiorstw, mogą mieć drogę do bankowego kredytu zamkniętą.

Co zamiast?

Czy jest w takim razie jakieś wyjście z tej, wydawałoby się, sytuacji bez wyjścia. Takich możliwych wyjść jest co najmniej kilka. Duże przedsiębiorstwa powinny rozważyć emisję obligacji korporacyjnych. Firmy realizujące bardziej rozbudowane projekty mogą zwrócić do zleceniodawcy o wpłacenie odpowiedniej zaliczki na poczet wykonywanych prac. Przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem winny się starać o przyjęcie towarów w komis lub o odpowiednio długie odroczenie terminu płatności, które umożliwi sprzedanie dostarczonych wyrobów i tym samym zgromadzenie środków potrzebnych na uregulowanie faktur dostawcy. Co zaś mogą uczynić firmy, które dopiero zaczynają działalność, a szczególnie firmy niewielkie? W tym wypadku można się starać o dotacje unijne dla firm, które kierowane są najczęściej do przedsiębiorstw małych i średnich. Warunki, które trzeba spełnić, aby tego rodzaju dotacje unijne uzyskać są różne w zależności od konkretnego programu pomocowego, ale nie są niewykonalne. Potrzebne informacje znaleźć można w Internecie na licznych stronach rządowych, portalach miejscowych urzędów pracy i tym podobnych. Odpowiednie anonse pojawiają się nawet w programach telewizyjnych i radiowych. Trzeba przy tym pamiętać, że bardzo liczy się czas. Przyznane w poszczególnych programach środki są ograniczone i często działa tu zasada pierwszeństwa. Szybciej złożony wniosek może mieć w ramach danej puli większe szanse na powodzenie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/09/2014

Skomentuj