Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie domu przez bank

skomentuj

Pytanie: Na skutek losowych wypadków nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu mieszkaniowego. Jesteśmy straszenia zajęciem i utratą domu. W perspektywie mamy uzyskanie zastrzyku finansowego który umożliwiłby nam spłatę tego kredytu w całości i bardzo an to liczymy zanim bank przejmie nasz dom. I tu moje pytanie, kiedy to następuje, czy tuż po wypowiedzeniu umowy o kredyt? Na razie jeszcze spłacamy raty bez opóźnienia ale niebawem się to niestety zmieni.

Odpowiedź: Nieruchomość na którego bank ma zabezpieczenie – hipotekę z tytułu udzielonego kredytu, nie zostaje ot tak po prostu przejęta przez bank. Do takiej nieruchomości może zostać skierowana egzekucja a egzekucję prowadzi komornik. Po wstępnej windykacji bank może wystawić w końcu bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności takiemu tytułowi. Gdy to nastąpi, wówczas bank może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko Państwu, w tym egzekucji z nieruchomości. Biegły sądowy oszacuje na wniosek banku nieruchomość i wyznaczona zostanie pierwsza licytacja. Jeżeli będzie owa licytacja bezskuteczna, bank może wnieść o wyznaczenie drugiej licytacji. Jeżeli i ta nie dojdzie do skutku – nieruchomość nie zostanie sprzedana, to wtedy bank będzie mógł przejąć na własność nieruchomość. Nadmieniamy, że egzekucja z nieruchomości może toczyć się bardzo długo, nawet dłużej niż rok. Państwo jako dłużnicy mogą na przykład wnieść skargę na komornika w przedmiocie wyceny nieruchomości (wskazując na zaniżenie przez biegłego jej wartości), co wydłuży egzekucję.

Skomentuj