Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty termin”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty termin”. To chyba zależy od widzimisię danego sądu. Czasem jest to 14 dni a czasem tylko 7. W tym drugim przypadku bywa to denerwujące zwłaszcza dla firmy windykacyjnej (dla prawnika) kiedy to musi skontaktować się z klientem w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania odpowiedzi na zarzuty pozwanego zawarte w sprzeciwie. Czasem trzeba uzyskać w tym czasie adresy świadków i w ogóle zapytać ich, czy nie byliby uprzejmi zeznawać.

Co? Nie, nie chodzi mi o nakłanianie świadków do złożenia fałszywych, korzystnych dla klienta zeznań ale w ogóle o grzeczne zapytanie, czy możemy daną osobę wskazać w odpowiedzi jako świadka celem przeprowadzenia dowodu z przesłuchania. Wiem, że osoba którą powołamy w charakterze świadka i którą sąd (dopuściwszy dowód z zeznań takiego świadka) nie ma wyjścia i musi się stawić ale wiesz, jeśli zostaje zaskoczona takim wezwaniem z sądu, to może być w złym humorze i na złość nam zeznać niezbyt rzetelnie.

Skomentuj