Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wstąpienie wierzyciela w prawa dłużnika

skomentuj

W tytułowej kwestii też kiedyś przymierzałem się do napisania czegoś, bo nie wypada żeby o tym nie było na blogu windykatora. Zwlekałem jednak, bo znów nie chciałem ograniczać się do zacytowania stosownego przepisu i niewiele ponadto. Aż tu nagle w sukurs przyszedł mi Komornik Damian Kucza z Kędzierzyna-Koźla.
Ten komornik nie odpuszcza, o czym niedawno pisałem we wpisie pt. Komornik Kucza poucza. Tym razem też pokazał determinację, choć pozostająca kwota długu do ściągnięcia wynosi może około 4.000 złotych, nie więcej. Jednocześnie przesłał mi gotowca, oto tekst jego pisma:

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O STANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ O MOŻLIWOŚCI WSTĄPIENIA PRZEZ WIERZYCIELA W PRAWA DŁUŻNIKA W ZWIĄZKU ZE SKUTECZNIE DOKONANYM ZAJĘCIEM WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEJ DŁUŻNIKOWI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza działając w sprawie egzekucyjnej KM 1345/10 z wniosku wierzyciela Robert Grabowski: … 41-200 Sosnowiec, przeciwko dłużnikowi: … prow. działalność gosp. … Kędzierzyn-Koźle, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego: Nakaz zapłaty w post. upominawczym SR Sosnowiec z dnia 16-02-2010r, sygn. akt VIII GNc 134,10 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 29-03-2010r. uprzejmie informuje, że wykonał wszystkie wnioskowane przez wierzyciela czynności. Postępowanie egzekucyjne okazało się skuteczne. Komornik w toku postępowania egzekucyjnego ustalił, że dłużnikowi przysługuje wierzytelność od trzeciodłużnika … Sp. z o.o., ul. …, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. W związku z powyższym ustaleniem komornik dokonał skutecznego zajęcia w/w wierzytelności. … Sp. z o.o. pismem z dnia 21.06.201 2r. zawiadomiło komornika, że dłużnik realizował na zlecenie trzeciodłużnika remont budynku, który został zakończony na początku miesiąca czerwiec. Dłużnik jednak nie doprowadził do podpisania protokółu odbioru zakończonych robót, jak również nie wystawił faktury Vat za wykonane roboty, pomimo próby kontaktu i ponaglenia dłużnika do w/w czynności przez trzeciodłużnika.

W związku ze skutecznym zajęciem przedmiotowej wierzytelności przez komornika pismem z dnia 29.05.2012 r. oraz działaniem dłużnika powodującym niemożliwość zaspokojenia się wierzycieli poprzez brak wymagalności wierzytelności, co skutkuje brakiem możliwości dokonania potrącenia zgodnie z dokonanym przez komornika zajęciem wierzytelności, organ egzekucyjny uprzejmie informuje, że dłużnik swoim działaniem wypełnia wszelkie znamiona czynu opisanego w treści art. 300 k.k., który mówi, że kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wierzycielowi przysługuje w takim wypadku po pierwsze uprawnienie do zawiadomienia właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 300 k.k., po drugie wierzyciel zgodnie z treścią art. 902 w związku z art. 887 I kpc może z mocy samego zajęcia wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika, a na żądanie wierzyciela komornik wyda mu odpowiednie zaświadczenie, co uprawnia wierzyciela do wystawienia za dłużnika przedmiotowej faktury Vat, co skutkować będzie możliwością dokonania potrącenia przez trzeciodłużnika zgodnie z dokonanym przez komornika zajęciem wierzytelności, co uskuteczni prowadzone postępowanie egzekucyjne. W związku z powyższym komornik oczekuje na wnioski wierzyciela.

Nic dodać, nic ując, gotowiec jak się patrzy, przykład możliwości wstąpienia wierzyciela w prawa dłużnika. Co? No przecież wiem o tym, że łatwiej byłoby mi zamieścić skan pisma ale zauważ, że tu jest sporo tekstu i zamieszczenie treści w takiej formie jest korzystniejsze, bo zwiększa prawdopodobieństwo natrafienia na wpis w wyszukiwarce internetowej, po wpisaniu jakiegoś zapytania którego (niektóre) słowa występują w tym tekście, zwłaszcza w podobnym zlepku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

13/10/2012

kategoria komornik

Skomentuj