Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kiedy komornik nie może zająć nieruchomości?

2 komentarze

Pytanie: Kiedy komornik nie może zająć mieszkania albo domu dłużnika? Coś słyszałem o ograniczeniu uciążliwości egzekucji, podobno też w przypadku niskiego długu komornik nie może zająć nieruchomości?

Przeczytaj też: Egzekucja z nieruchomości – od jakiej kwoty?

Odpowiedź: W każdym przypadku komornik może zająć nieruchomość, w tym również mieszkanie albo dom zamieszkały przez dłużnika jak też przez dłużnika i jego rodzinę. Co innego zajęcie a co innego zlicytowanie czy w ogóle sprzedaż komornicza. Od zajęcia do licytacji musi upłynąć sporo czasu: Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości? I owszem, zgodnie z art. 799 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) komornik stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika a zgodnie z art. 799 § 2 KPC jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Przeczytaj też: Kiedy komornik nie może zająć konta bankowego?

Komornik jednak zobowiązany jest działać zgodnie z wnioskiem wierzyciela i nie może odmówić prowadzenia egzekucji z kilku składników majątku dłużnika jeżeli wierzyciel o to wniósł, nawet wówczas gdy egzekucja z tych składników poza nieruchomością pozwala na wyegzekwowanie należności. Dłużnik jednak może wnieść w takiej sytuacji o zawieszenie egzekucji z nieruchomości. Jednak przepisy nie precyzują na przykład w jakiej sytuacji, jak długo komornik ma ściągać dług jedynie z wynagrodzenia za pracę dłużnika nie mogąc prowadzić egzekucji z nieruchomości, nie uchybiając przy tym zasadzie sprawności egzekucji.

Jak chodzi o licytację nieruchomości zamieszkałej przy niskim długu, to też nie jest bezwzględnie wykluczona: Licytacja mieszkania za mały dług

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć wynajmowane mieszkanie?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 czerwca, 2022

Komentarze do 'Kiedy komornik nie może zająć nieruchomości?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mówiąc wprost przepis o ograniczeniu uciążliwości egzekucji jest a jakby go nie było, nie ma praktycznie zastosowania.

    Kajtek

    27 cze 22 o 20:06

  2. Zgadza się, realne jest tylko ograniczenie egzekucji kiedy dłużnik ma więcej jak jedną nieruchomość a ze sprzedaży jednej wystarczy na pełne zaspokojenie wierzycieli, wówczas dłużnik może żądać wstrzymania egzekucji z pozostałych nieruchomości.

    komentator

    28 cze 22 o 20:39

Skomentuj