Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„co się stanie gdy sprzedam rzecz zajętą przez komornika”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „co się stanie gdy sprzedam rzecz zajętą przez komornika”. Oczywiście komornik nie będzie mógł jej zlicytować, to po pierwsze. Po drugie jednak, jest to przestępstwo określone w art. 300 § 2 Kodeksu karnego:

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wbrew temu, co piszą nieraz i sami komornicy, to przestępstwo nie jest ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Jest ścigane z urzędu, albo po zgłoszeniu przez kogokolwiek, w tym także przez komornika.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 6 Ocena średnia: 4.2]

23/02/2012

Skomentuj