Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„opłata skarbowa 2016”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „opłata skarbowa 2016”. Jeżeli chodzi o wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa albo prokury, to w bieżącym roku nie zmieniła się i wynosi 17 złotych. Opłatę w takiej więc kwocie będziesz musiał uiścić np. od pełnomocnictwa udzielonego prawnikowi czyli radcy prawnemu albo adwokatowi do reprezentowania Cię w sądzie, np. jako stronę w postępowaniu o zapłatę. Opłatę tą uiszczasz w urzędzie miasta w którym jest sąd przed którym będzie się toczyć / toczy się postępowanie.

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj