Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Decyzje kredytowe banków w odniesieniu do firm

komentarze 2

Uzyskanie kredytu przez firmę (korzystne oferty są tutaj) jest dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjną możliwością zainwestowania w rozwój działalności gospodarczej. Dla małych i średnich firm, często jest to jedyna droga do rozwoju i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Ale zanim przedsiębiorca otrzyma pozytywną decyzję od banku, ten, musi ocenić ryzyko i zdolność kredytową starającego się o kredyt. Jeżeli ocena zdolności kredytowej wypada pomyślnie, przedsiębiorca kredyt otrzyma. Zdolność kredytowa, to zdolność do terminowego i kompletnego wypełniania obowiązków związanych ze spłatą kredytu – w prawie bankowym istnieją dwa obszary zdolności kredytowej.

W anglosaskiej praktyce bankowej, zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie zasad 5 x C kredytobiorcy, czyli pięciu kryteriach oceny: Character, czyli osobowość kredytobiorcy, Capacity, czyli zdolności menedżerskie, Capital, czyli wielkość kapitału własnego, Collateral, czyli zabezpieczenie spłaty kredytu oraz Conditions, czyli sytuacja finansowa, ekonomiczna firmy. Drugi obszar zdolności kredytowej to czynniki zewnętrzne, czyli charakter i stan obecny branży, perspektywa rozwoju rynku. W polskich bankach, zdolność kredytowa najczęściej oceniana jest według połączenia obu wymienionych obszarów, w podziale na ilościową i jakościową. Ocena jakościowa związana jest z badaniem zdolności menedżerskich kadry zarządzającej, charakterem firmy, reputacji na rynku, pozycją na rynku, sytuacja gospodarczą kraju, uzależnieniem od rynku itp.

Tego typu ocena małych i średnich przedsiębiorstw, często prowadzi do negatywnej oceny starającego się o kredyt, jest subiektywne. Badanie zdolności kredytowej powinno być prowadzone przez osobę doświadczoną i znającą specyfikę takiego klienta. Niestety, często decyzje kredytowe są odmowne, co jest krzywdzące dla tej grupy kredytobiorców. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie cieszy się u nas zbytnim zaufaniem banków i instytucji finansowych, co przyczynia się pogorszenia konkurencyjności tych firm na rynku. Brakuje dobrych ofert kredytowych skierowanych do mniejszych firm. Często, utrudnienia kredytowe prowadzą do pogorszenia sytuacji firmy, przedsiębiorca traci okazje biznesowe, nie może się rozwinąć jego działalność, a nawet doprowadza to do upadku firmy. Dlatego coraz głośniej w kręgach biznesowych mówi się o konieczności zmiany podejścia do postrzegania mniejszych firm na rynku oraz wspomagania ich rozwoju. Banki, które są mocne kapitałowo, zaczną w końcu widzieć interes w kredytowaniu mniejszych firm.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.7]

kategoria kredyty

Komentarze do 'Decyzje kredytowe banków w odniesieniu do firm'

Subscribe to comments with RSS

  1. Od miesiąca komornik prowadzi egzekucję przeciwko mnie ale póki co to zajął tylko wierzytelność w urzędzie skarbowym – nadpłatę podatku. Czy jest możliwe że bank nie dowie się o egzekucji komorniczej i udzieli mi kredytu na firmę? Dodaję, że zostałem wpisany przez wierzyciela do KRD.

    Ian

    28 maja 18 o 09:14

  2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie zostaje odnotowane przez komornika w żadnej bazie, w żadnym rejestrze, zatem możliwe jest, że bank nie ustali tego faktu. Prawdopodobnie jednak niebawem komornik zajmie Pana rachunek firmowy a bank zechce przed przyznaniem kredytu zapoznać się z historią operacji na rachunku. Zajęcie komornicze może spowodować odmowę przyznania kredytu. Jak chodzi o weryfikację bazy Krajowego Rejestru Długów, to wedle naszej wiedzy, większość banków nie sprawdza tego BIG przy ocenie zdolności kredytowej.

    admin

    28 maja 18 o 11:05

Skomentuj