Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dowody udzielenia – przekazania pożyczki i jej zabezpieczenie

1 komentarz

Pytanie: Mam zamiar udzielić koledze pożyczki. Kwota jest wysoka, mam więc prośbę poradę, co powinna zawierać umowa pożyczki abym w razie potrzeby nie miał problemów wykazaniem że należy mi się zwrot konkretnej kwoty i z jej odzyskaniem, abym mógł zlecić zdecydowaną i skuteczną windykację takiej wierzytelności.

Odpowiedź: Trzeba tu rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze właśnie to, o czym Pan pisze a więc odpowiednia forma zawarcia umowy i udzielenia pożyczki aby w razie potrzeby nie miał Pan problemów w sądzie z udowodnieniem tego roszczenia. Dla celów dowodowych więc, umowę pożyczki najlepiej zawrzeć w formie pisemnej. Najważniejszy jest dowód świadczący o tym, że kwotę pożyczki faktycznie przekazał Pan pożyczkobiorcy. Bardzo wiele pożyczek udzielanych jest z ręki do ręki i wówczas pojawia się ryzyko takie że pożyczkobiorca będzie twierdził że kwoty pożyczki nie otrzymał pomimo zawarcia umowy wyrażającej taką intencję stron umowy. Ważne jest więc, aby w umowie pożyczki znalazło się sformułowanie np. „Wraz z podpisaniem umowy pożyczki Pożyczkobiorca kwituje otrzymanie kwoty pożyczki”. Przy okazji, uwaga na umowy pożyczki w których jest sformułowanie, np. „Kwota pożyczki zostanie przekazana wraz z podpisaniem niniejszej umowy, za pokwitowaniem”; jeżeli w takiej sytuacji przekażemy dłużnikowi pożyczkę bez takiego osobnego pokwitowania wówczas może on później skutecznie twierdzić, ze jej nie otrzymał. Jednak o wiele bezpieczniej i pewniej przekazać kwotę pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, zgodnie z zapisem umowy. W tytule prawnym przelewu powinna wówczas znaleźć się adnotacja informująca o tym iż jest to udzielnie pożyczki zgodnie z umową pożyczki zawartą dnia… Jeszcze raz kładziemy nacisk na to, aby wpisać w tytule przelewu informację nie dająca złudzenia co do tego, że jest to udzielenie pożyczki. Nie należy więc wpisać tam tylko słowa „przelew” czy innej adnotacji z której nie wynika jednoznacznie że jest to udzielenie pożyczki. Osobną kwestia jest ta dotycząca zabezpieczenia skutecznej windykacji, zwrotu pożyczki. Jeżeli udzielimy pożyczki osobie nie posiadającej formalnie dochodów i majątku wówczas istnieje spore ryzyko że jej nie odzyskamy. Najlepiej udzielić pożyczki z zabezpieczeniem otrzymując w zamian coś w zastaw, jakiś wartościowy przedmiot albo ustanawiając zabezpieczenie na hipotece nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

25/12/2014

kategoria pożyczki prywatne

1 komentarz do 'Dowody udzielenia – przekazania pożyczki i jej zabezpieczenie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Co daje wierzycielowi weksel, czy to wystarczające zabezpieczenie wierzytelności, oto jest pytanie. Otóż weksel nie jest żadnym zabezpieczeniem np. pożyczki której często towarzyszy. Weksel umożliwia tylko sprawniejsze uzyskanie tytułu wykonawczego lub przynajmniej nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeżeli jednak okaże się ze dłużnik nie ma dochodów, majątku, to na nic tytuł wykonawczy, skoro egzekucja pożyczki (czy innej należności wcześniej niby że zabezpieczonej wekslem) okaże się po prostu bezskuteczna! Pożyczki pod weksel są udzielane często, można rzec, że zbyt często. Dlatego, że pożyczkodawca jeden z drugim bezmyślnie zadowala się wystawieniem mu weksla przez pożyczkobiorcę i często nie wymaga już żadnego faktycznego zabezpieczenia jakim jest zastaw albo wpis na hipotekę. Dobra więc rada – jeżeli udzielasz pożyczki to żądaj zabezpieczenia rzeczowego a jeśli nie to najpierw sprawdź komu pożyczki masz zamiar udzielić. Niech przedstawi Ci zaświadczenie o dochodach, raport o sobie samym z BIK, z KRD… I nie licz zbytnio na to, że jakby co, to jakaś świetna firma windykacyjna odzyska dla Ciebie pieniądze od (oficjalnie) niewypłacalnego dłużnika. Firmy windykacyjne bowiem, jak mało kto przechwalają się swoimi możliwościami, skutecznością, szczególnie na swych stronach internetowych. W praktyce zaś często leżą i kwiczą z bezsilności nad zleceniem.

    sołtys

    23 Kwi 15 04:57

Skomentuj