Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu

1 komentarz

Na wstępie rozróżniajmy banki od parabanków czyli od pozabankowych firm pożyczkowych w których generalnie o wiele łatwiej jest uzyskać pożyczkę niż w w bankach. Niektóre parabanki (niemalże) nie weryfikują zdolności kredytowej swoich klientów ale też bardzo drogie są ich pożyczki.

Banki natomiast rygorystycznie sprawdzają zdolność kredytową. Każdy bank sprawdza historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (skrót: BIK). Odrzucane są kredytowe wnioski przede wszystkim tych osób, które mają wpisane do BIK zaległości w spłacie kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach i w SKOK-ach. Nie ma banków które nie sprawdzają BIK; takie reklamy tzn. „banki bez BIK” wielokrotnie przewijają się w internecie, ale tak reklamowane są parabanki a nie banki.

Każdy bank sprawdza też wysokość dochodów podmiotów wnioskujących o kredyty a także źródło tych dochodów. Preferowana jest umowa o prace na czas nieokreślony. W przypadku firm banki wymagają zwykle co najmniej półrocznego a często co najmniej rocznego okresu działalności. W przypadku firm banki sprawdzają też czy nie ma zaległości w płaceniu składek ZUS oraz podatków.

Nie mamy pełnej jasności co do tego, czy i które banki na chwile obecną sprawdzają bazy Biur Informacji Gospodarczej jak Krajowy Rejestr Długów, ERIF, Infomonitor. Naszym zdaniem, szczególnie w odniesieniu do firm banki powinny dokonywać sprawdzeń w wyżej wymienionych rejestrach długów.

Możliwe, że banki coraz powszechniej sprawdzają klientów w ogólnie dostępnych zasobach internetowych a w szczególności w wyszukiwarce Google. Może bowiem okazać się, że ten i ów wnioskujący o kredyt został umieszczony jako dłużnik na jakiejś internetowej giełdzie wierzytelności. Już kilka lat temu, będąc administratorem jednej z tego typu giełd odebrałem telefon z zapytaniem o jednego z dłużników umieszczonych na giełdzie długów a pytała pani z któregoś banku spółdzielczego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 22 Ocena średnia: 4.3]

02/10/2014

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeszcze do niedawna banki opierały ocenę zdolności kredytowej wyłącznie na podstawie wysokości i stabilności dochodów kredytobiorcy oraz na podstawie stanu zobowiązań wpisanych w bazie Biura Informacji Kredytowej. W przypadku podmiotów gospodarczych banki sprawdzały też i sprawdzają oczywiście nadal, czy istnieją zaległości publicznoprawne a więc z tytułu podatków oraz ubezpieczenia ZUS. Coraz częściej jednak banki dokonują też sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Długów oraz rzadziej w dwóch pozostałych Biurach Informacji Gospodarczej czyli Infomonitor oraz ERIF, do których dopisywane są inne niż bankowe kredyty rodzaje zobowiązań finansowych. Jest to istotne szczególnie w odniesieniu do dłużników prowadzących działalność gospodarczą. Nie mam wiedzy co do tego, czy banki sprawdzają też Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, ale moim zdaniem, powinny. Podobnie jak powinny sprawdzać kredytobiorców w Google, czy nie są wpisani na jakiejś giełdzie wierzytelności. Niezapłacone faktury albo prywatne pożyczki to przecież także długi których banki nie powinny lekceważyć.

    Stan

    7 Gru 14 01:54

Skomentuj