Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu

2 komentarze

Na wstępie rozróżniajmy banki od parabanków czyli od pozabankowych firm pożyczkowych w których generalnie o wiele łatwiej jest uzyskać pożyczkę niż w w bankach. Niektóre parabanki (niemalże) nie weryfikują zdolności kredytowej swoich klientów ale też bardzo drogie są ich pożyczki.

Banki natomiast rygorystycznie sprawdzają zdolność kredytową ale za to mają tańsze kredyty (najlepsze kredyty gotówkowe są tutaj). Każdy bank sprawdza historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (skrót: BIK). Odrzucane są kredytowe wnioski przede wszystkim tych osób, które mają wpisane do BIK zaległości w spłacie kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach i w SKOK-ach. Nie ma banków które nie sprawdzają BIK; takie reklamy tzn. “banki bez BIK” wielokrotnie przewijają się w internecie, ale tak reklamowane są parabanki a nie banki.

Każdy bank sprawdza też wysokość dochodów podmiotów wnioskujących o kredyty a także źródło tych dochodów. Preferowana jest umowa o prace na czas nieokreślony. W przypadku firm banki wymagają zwykle co najmniej półrocznego a często co najmniej rocznego okresu działalności. W przypadku firm banki sprawdzają też czy nie ma zaległości w płaceniu składek ZUS oraz podatków.

Nie mamy pełnej jasności co do tego, czy i które banki na chwile obecną sprawdzają bazy Biur Informacji Gospodarczej jak Krajowy Rejestr Długów, ERIF, Infomonitor. Naszym zdaniem, szczególnie w odniesieniu do firm banki powinny dokonywać sprawdzeń w wyżej wymienionych rejestrach długów.

Możliwe, że banki coraz powszechniej sprawdzają klientów w ogólnie dostępnych zasobach internetowych a w szczególności w wyszukiwarce Google. Może bowiem okazać się, że ten i ów wnioskujący o kredyt został umieszczony jako dłużnik na jakiejś internetowej giełdzie wierzytelności. Już kilka lat temu, będąc administratorem jednej z tego typu giełd odebrałem telefon z zapytaniem o jednego z dłużników umieszczonych na giełdzie długów a pytała pani z któregoś banku spółdzielczego.

2 października, 2014

kategoria kredyty

Komentarze do 'Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeszcze do niedawna banki opierały ocenę zdolności kredytowej wyłącznie na podstawie wysokości i stabilności dochodów kredytobiorcy oraz na podstawie stanu zobowiązań wpisanych w bazie Biura Informacji Kredytowej. W przypadku podmiotów gospodarczych banki sprawdzały też i sprawdzają oczywiście nadal, czy istnieją zaległości publicznoprawne a więc z tytułu podatków oraz ubezpieczenia ZUS. Coraz częściej jednak banki dokonują też sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Długów oraz rzadziej w dwóch pozostałych Biurach Informacji Gospodarczej czyli Infomonitor oraz ERIF, do których dopisywane są inne niż bankowe kredyty rodzaje zobowiązań finansowych. Jest to istotne szczególnie w odniesieniu do dłużników prowadzących działalność gospodarczą. Nie mam wiedzy co do tego, czy banki sprawdzają też Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, ale moim zdaniem, powinny. Podobnie jak powinny sprawdzać kredytobiorców w Google, czy nie są wpisani na jakiejś giełdzie wierzytelności. Niezapłacone faktury albo prywatne pożyczki to przecież także długi których banki nie powinny lekceważyć.

    Stan

    7 Gru 14 o 01:54

  2. Wzrasta ilość monitorujących zapytań do BIK czyli do Biura Informacji Kredytowej. Raporty monitorujące BIK to te, po które sięga bank w sprawie kredytobiorcy któremu już udzielił kredytu. Bank sprawdza czy przypadkiem jego kredytobiorca nie dopuścił się powstania zaległości w spłacie innych kredytów, zarówno tych ewentualnie wcześniej zaciągniętych, jak i tych, które zaciągnął po uzyskaniu kredytu w tymże banku monitorującym BIK. Opóźnienia powstałe w spłacie innych kredytów mogą spowodować, że bank wypowie kredyt który jest spłacany w terminie. Dlaczego? Zapewne dlatego, aby bank jak najszybciej zlecił egzekucje długu komornikowi, zanim zrobią to inne banki. A wypowiedzenie kredytu skutkuje wezwaniem kredytobiorcy do spłaty całości pozostałego kredytu. Mówiąc kolokwialnie: kredytobiorca zostaje w ten sposób załatwiony na amen. O ile bowiem całkiem możliwe że mógłby dalej spłacać jakoś raty przynajmniej w znacznej części, o tyle komornik przewróci jego życie do góry nogami po czym już ciężko będzie mu się pozbierać.

    wiechu

    12 Lip 19 o 14:35

Skomentuj