Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji”. Tak, może odmówić jeżeli dłużnik mieszka poza właściwością terytorialną tego komornika sądowego. Mnie niedawno odmówił „przeprowadzenia egzekucji co do pozostałych sposobów egzekucji wskazanych we wniosku tj. rachunków bankowych, ruchomości, wierzytelności i praw majątkowych. Oto pismo:

Komornik odmówił (odmówiła, bo to pani) pomimo tego że wniosek egzekucyjny zacząłem od słów „Korzystając z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji…” Odmówiła dlatego, że mają zaległości i ma wówczas prawo a nawet obowiązek odmówić ale tylko wówczas, gdy dłużnik mieszka poza właściwością miejscową komornika.

Co? Dlaczego nie skierowałem wniosku do komornika w Łodzi tylko do Łęczycy? No a jak myślisz, dlaczego? Nie, nie dlatego że taki świetny ten komornik z Łęczycy (może i świetny ale nie dlatego). Co? Tak jest, brawo – ustaliłem wcześniej, że dłużniczka ma w obrębie Łęczycy nieruchomości. I komornik ten wszczął egzekucję z nieruchomości bo musiał (egzekucję z nieruchomości prowadzi tylko komornik właściwy terytorialnie dla miejsca położenia tych nieruchomości) natomiast odmówił prowadzenia egzekucji z pozostałych składników majątku dłużnika. Zadzwoniłem i potwierdzili mi telefonicznie, że mają zaległości i stąd odmowa.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

12/01/2013

kategoria komornik

Skomentuj