Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jeden wierzyciel a upadłość

Jeden komentarz

Pytanie: Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości dłużnika który ma tylko jednego wierzyciela ale dług jest bardzo wysoki?

Odpowiedź: To zależy, czy chodzi o upadłość przedsiębiorcy czy o upadłość konsumencką.

Jak chodzi o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy czyli podmiotu gospodarczego, to musi zaistnieć sytuacja w której wierzycieli jest co najmniej dwóch. W art. 2 prawa upadłościowego jest mowa o wierzycielach a nie o wierzycielu. Przepis ten stanowi, że postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Przeczytaj też: Wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze złożony

Ponadto, wciąż aktualna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 r. Sygn. akt III CZP 61/93 w której napisano, że “(…) uznać trzeba, że z samego celu instytucji upadłości, wprowadzonej po to, aby doprowadzić do równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika, wynika, że postępowanie upadłościowe może być wdrożone tylko w wypadku istnienia przynajmniej dwóch wierzycieli upadłego dłużnika.”

Inaczej jest w przypadku upadłości konsumenckiej – upadłość może zostać ogłoszona gdy wierzyciel jest tylko jeden. Wynika to wprost z art. 4912 pkt 2 Prawa upadłościowego który to przepis stanowi, że postępowanie upadłościowe prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Podkreślam, że ten przepis nie stosuje się przy upadłości przedsiębiorcy. Jednakże przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą też może z tego przepisu skorzystać po nowelizacji ustawy w marcu 2020 roku.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Jeden wierzyciel a upadłość'

Subscribe to comments with RSS

  1. A to fajny myk z tym wyrejestrowaniem firmy żeby zostać potraktowanym jako konsument w upadłości. dobrze wiedziec.

    ali

    14 sty 21 o 15:00

Skomentuj