Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„jak się dowiem, ile mi przypadło po zlicytowaniu nieruchomości dłużnika”

skomentuj

Takie tytułowe zapytanie znalazłem w statystykach Google Analytics dla tego bloga. Akurat mam na wierzchu pismo z sądu otrzymane kilka dni temu (jeszcze nie schowałem do akt 😉 ) zatem w ramach odpowiedzi pozwalam sobie je przepisać poniżej:

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w sprawie … Bank, małoletniego …, Robert Grabowski (czyli ja – przyp. admina), Powiat Aleksandrowski, małoletniej …, przeciwko … o wszczęcie egzekucji z nieruchomości zawiadamia, że Komornik Sądowy Krzysztof Dziedzic postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 r. sporządził plan podziału sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. … dla której prowadzona jest księga wieczysta … a Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. zatwierdził ten plan.

Z powyższym planem można zapoznać się w Sekretariacie I wydziału Cywilnego tutejszego Sądu – pokój nr … w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie Sąd poucza o prawie wniesienia ewentualnych zarzutów co do tego planu we wskazanym wyżej terminie.

Sąd zobowiązuje do podania w terminie 7 dni aktualnego numeru konta, na które można będzie przekazać kwotę wskazaną w planie podziału.

Przez telefon jednak nie chcą powiedzieć, jaka kwota przypadła (nie chcieli też w sprawie Amber Gold powiedzieć przez telefon ile mi przypadło). Zapytałem czy w takim razie, skoro Sąd wzywa mnie do podania numeru konta bankowego, to znaczy, że w wyniku podziału jakąś kwotę mi przyznano, czy nie wiadomo czy w ogóle coś? W tym momencie pani w sądzie powiedziała, że skoro sąd wzywa mnie do podania nr konta bankowego, to coś tam mi przypadło…

Skomentuj