Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jaja jak książki i balony

komentarze 4

Takie coś w skrzynce mailowej:

Jestem autorem książki wydanej przez Wydawnictwo…. Honorarium za nią nie udało mi się wyegzekwować i zmuszony byłem do udania się do sądu. Wyrok jest dla mnie oczywiście korzystny, niestety komornik nie potrafi lub nie chce sprawy sfinalizować już od 3 lat. Ostatnio chciał oddać sprawę innemu komornikowi ale wniosek został jak mi wiadomo od mojego radcy prawnego odrzucony. Wydawnictwo … zmienia swą postać prawną, ale stale jest to ta sama osoba czyli F.M. Nazwa … zostaje w nowych nazwach nowych spółek.
Wywiad na temat działalności gospodarczej tej osoby F.M. jest dość prosty z internecie, dziedziny wydawnicze i usługi balonowe. Załączam ksero wyroku sądowego oraz pismo komornika celem pokazania wysokości kwoty do rewindykacji. Nie mam rozeznania jakie kwoty zostały przez komornika przekazane do obsługujacego mnie radcy prawnego upoważnionego do pierwszeństwa w otrzymaniu swej nalezności. Oryginał wyroku jest u komornika. Jako artysta plastyk to jestem mało kompetentny w zakresie prawa cywilnego. Polecam się Waszej opiece.

No przecież to jest spółka z o.o. jak widzę w wyroku, to na co Pan czekasz? Postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce jest bezskuteczne to nawet nie czekając na umorzenie startuj Pan teraz z powództwem subsydiarnym przeciwko prezesowi osobiście i jak uzyskasz tytuł wykonawczy to będziesz mógł windykować z osobistego jego majątku. Będziesz mógł też egzekwować z jego udziałów w spółkach.

Najlepiej jednak poproś nieformalnie komornika żeby się pospieszył i umorzył postępowanie i z takim postanowieniem o umorzeniu składaj pozew przeciwko członkom zarządu. Tylko rozmawiaj z komornikiem grzecznie, bo jak zechce to nie musi jeszcze umarzać. I bez tekstów do niego że nic nie robi itp.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/02/2011

kategoria: komornik

Komentarze do 'Jaja jak książki i balony'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Jaja jak książki i balony'.

 1. Uważasz, że wobec prezesa sp. z o.o. można wytoczyć powództwo jeszcze przed umorzeniem egzekucji?

  kolega po fachu

  16 Lut 11 13:21

 2. Czytałem, że wystarczy uprawdopodobnić, że od spółki nie sposób odzyskać i można skutecznie od prezesa dochodzić nie czekając na umorzenie egzekucji.

  admin

  16 Lut 11 13:54

 3. Pozywanie prezesa w ciemno przed umorzeniem jest przedwczesne, trzeba faktycznie dowieść (innymi dowodami), że spółka jest niewypłacalna, np:

  – właśnie postanowienie o umorzeniu,
  – postanowienie o oddaleniu wniosku o
  ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
  – postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
  – niewyjawienie majątku spółki w trybie art. 913 i
  nast. k.p.c. przed wszczęciem egzekucji lub w toku egzekucji prowadzonej przeciwko spółce na wniosek osoby dochodzącej roszczenia od członków zarządu lub na wniosek innej osoby
  – bilans spółki wskazujący na to, że majątek spółki nie
  wystarcza na pokrycie wierzytelności przysługującej osobie dochodzącej roszczenia od członków zarządu

  jak również

  – wszelkie inne dowody wskazujące na to, że w danej sytuacji nie jest realne uzyskanie zaspokojenia przez wierzyciela z pozostałego jeszcze majątku spółki

  zobacz wyrok SN z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 416/01

  kolega po fachu

  16 Lut 11 15:40

 4. I właśnie do tego ostatniego, co napisałeś:

  Myślę, że jak na zapytanie wierzyciela odpowie mu komornik że już toczyły się postępowania egzekucyjne przeciwko spółce i wszystkie zostały umorzone. Wierzyciel z tytułem wykonawczym ma prawo otrzymać odpowiedź na to pytanie nawet bez składania wniosku egzekucyjnego. Zapomniałem który art. kpc o tym traktuje ale jest taki. Sam kiedyś o to pytałem i otrzymałem odpowiedź.

  No i też, jak komornik napisze że rachunki bankowe „puste”, spółka nie ma samochodów wg CEPiK, nieruchomości, wierzytelności i wezwie wierzyciela aby wskazał majątek / inny sposób prowadzenia egzekucji (bo w przeciwnym wypadku umorzy) to też już wystarczy. Tak myślę.

  admin

  16 Lut 11 15:58

Skomentuj