Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘w sądzie o zapłatę’

Niewielka częściowa spłata długu dokonana przez nieznaną osobę trzecią

komentarze 2

Pytanie: Wczoraj przysłali mi z sądu nakaz zapłaty oraz pozew. Chodzi o niezapłacona przeze mnie fakturę co do której już już po otrzymaniu tej faktury poinformowałem wystawcę, że nie mam zamiaru jej płacić, gdyż usługa to bezczelna fuszerka. No jak widać, sprawa trafiła do sądu, teraz mogę wnieść sprzeciw i na pewno to zrobię. Co mnie uderzyło w tym pozwie, to załączona niby częściowa spłata tej faktury w kwocie 65 złotych ale z konta osoby o imieniu i nazwisku której wcale nie znam. Więcej… »

Zwolnienie z kosztów sądowych a zwolnienie z kosztów egzekucyjnych

komentarze 2

Pytanie: Jeżeli założę przeciwko komuś w sądzie sprawę o zapłatę i sąd na mój wniosek zwolni mnie z kosztów sądowych i jeżeli po otrzymaniu wyroku dłużnik nie zapłaci i będzie konieczna egzekucja komornicza, to jest możliwe, że jeszcze otrzymam zwolnienie z kosztów egzekucji? Chodzi mi o te opłaty o które wołają komornicy z góry żeby raczyli coś zrobić w sprawie. Więcej… »

Klauzula przeciwko współmałżonkowi dłużnika, egzekucja z jego majątku osobistego

skomentuj

Pytanie: Byłby Pan zainteresowany napisaniem pozwu, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika i wszystkich innych rzeczy do tego. Nie znam się zbytnio na tym a mam dość miejscowych prawników. Z tego co czytałem to sprawa jest prosta, dług powstał od 2012 r. do 2013 w tym czasie i dłużej dłużnik prowadził działalność gospodarczą i był już żonaty i wszystko co kupuje teraz jest na żonę i komornik nie ma bardzo co zająć. Na tą chwilę ma DG wykreślone. Więcej… »

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszt zastępstwa procesowego

skomentuj

Pytanie: Mam szansę na zwolnienie mnie z kosztów sądowych, zakładam sprawę o zapłatę prawie 120 tysięcy złotych. Dowody mam raczej mocne ale nie wykluczam i tego, że sąd oddali powództwo. I tu nasunęło mi się pytanie. Otóż co będzie jeżeli pozwana będzie reprezentowana przez prawnika? Stać ją na to i przypuszczalnie będzie mieć prawnika. Czy w przypadku przegranej mojej kosztów jej prawnika też nie będę musiał płacić? Czy Skarb Państwa zrefunduje koszty jej prawnika? Więcej… »

Apelacja od wyroku w sprawie cywilnej gdyż sędzia „pomógł” pozwanemu który nie sformułował zarzutów

skomentuj

Niniejszym wnoszę apelację od wyroku Sądu Rejonowego … Wydział Gospodarczy z dnia … r. Sygn. akt …. Zaskarżam ten wyrok w całości i wnoszę o zmianę tegoż wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości; wartość przedmiotu zaskarżenia: 8.835,53 zł.

Zarzucam Sądowi I instancji naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez przyjęcie, iż powód powinien przejawiać inicjatywę dowodową – wykazywać iż umowa została wykonana (przez zbywcę wierzytelności) i należne jest wynagrodzenie z tego tytułu w sytuacji, w której pozwany nie zakwestionował tego i utracił możliwość podniesienia stosownego zarzutu. Więcej… »

Sprzeciw od nakazu zapłaty faktur a nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

skomentuj

Pytanie: Mam trudną sytuację finansową, zalegam kilku kontrahentom z zapłatą za dostarczony towar. Jeden z nich już pozwał mnie do sądu, z pozostałymi jeszcze negocjuję i niewielkie kwoty im spłacam. Mam pytanie w tej sprawie która jest już w sądzie, wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty domagając się oddalenia powództwa ale już na koniec tego miesiąc będzie chyba ostatnia rozprawa i wyrok, nie ma szans na podzielnie przez sąd moich, co prawda wyimaginowanych zarzutów. Więcej… »

Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

komentarze 2

Pytanie: Czy tak zwane niewłaściwe uznanie długu może wystarczyć do postępowania nakazowego? Sytuacja jest taka: niepodpisana przez nabywcę czyli przeze mnie faktura która w części zapłaciłam gdyż co do reszty to kwestionuję jakość niektórych partii towaru. Wiem, że środek odwoławczy też przysługuje od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ale bardzo boję się tego, że komornik mógłby na wniosek wierzyciela dokonać zabezpieczenia roszczenia na rachunku bankowym firmowym. Aha, wierzyciel dwukrotnie wysłał mi wezwanie do zapłaty reszty kwoty. Więcej… »

Sąd powszechny związany wyrokiem sądu administracyjnego

skomentuj

Pytanie: Gmina podniosła nam wysokość czynszu a w naszej ocenie jest to podwyżka bezprawna i wystąpiliśmy do sądu cywilnego z pozwem o ustalenie że podwyższenie stawki czynszu jest niezasadne. Sąd oddalił powództwo nasze zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji. Wystąpiliśmy więc ze skargą na uchwałę rady gminy na podstawie której dokonano podwyżki do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sąd skargę uznał czyli stwierdził, że ta uchwała jest nieważna. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, gmina może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej… »

Powierzenie wykonania zlecenia osobie – firmie trzeciej i problemy z wyegzekwowaniem należności

skomentuj

Pytanie: Trafiłam na Pana bloga szukając informacji jak rozwiązać sprawę ze ściągnięciem należności z kontrahenta. Mam wielki problem, może będzie mi Pan wstanie coś doradzić. Dałam się oszukać stałemu kontrahentowi – moją czujność uśpiła terminowość, wypłacalność i elegancki sposób bycia. Teraz jestem w kropce, przez swoją głupotę i dobre serce. Więcej… »

„Biegły” sądowy – „jasnowidz”

skomentuj

Nie chce mi się szukać akt sprawy, to było z 10 lat temu. W sądzie w Olsztynie. A „biegły” nazywał się Szkwarek. Przypomniał mi się ten przypadek ponieważ ostatnio czytałem o częstych pomyłkach tzw. biegłych sądowych. Prawdopodobne, że wiele z tych pomyłek to „pomyłki” czyli celowe błędy, przepłacone opinie. Więcej… »

Tryb egzekucji należności za czynsz wobec gminy

skomentuj

Pytanie: Wskutek przejściowych kłopotów finansowych mam zaległości w zapłacie czynszu za mieszkanie komunalne czyli wobec gminy. Otrzymałam już upomnienie i chciałabym się zapytać, co dalej będzie ew tej sprawie a konkretnie to, czy gmina wystawi tytuł egzekucyjny i sprawą do razu zamie się komornik skarbowy czy jednak sprawa trafi do sądu, sąd wyda nakaz zapłaty a ja będę mogła odwołać się? Zależy mi na przeciągnięciu sprawy w sądzie w takim przypadku. Więcej… »

„czy sąd może rozłożyć spłatę na raty”

skomentuj

Tytułowe wyrażenie nieraz pojawiło się w statystykach odwiedzin tego bloga a niedawno jeden z Czytelników stwierdził w komentarzu do innego wpisu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu). Więcej… »

Nakaz zapłaty kredytu wydany przez e-sąd i sprzeciw; wiele długów w tym samym banku

komentarze 4

Pytanie: Wzięłam kredyty parę lat temu. Wszytko na początku było bajecznie dobra praca więc się niczego nie obawiałam Ale nie wzięłam kredytów na bzdury tylko na ratowanie zdrowia mamy.
Straciłam pracę sprzedałam wszystko co było wartościowe aby nie zalegać w miarę z ratami. Ale przyszedł moment że nie miałam już z czego spłacać rat. Teraz mam wezwanie za wezwaniem z Sądu w Lublinie Zachód VI Wydział Cywilny. Bank nie chciał mi rozłożyć zadłużenia na raty !!!
Prosiłam pisałam a oni NIE Więcej… »

Proces o zapłatę 450 zł. tytułem prowizji za windykację… ostatnie pismo przed rozprawą

komentarze 2

PISMO PROCESOWE – PROPOZYCJA UGODOWEGO ZAKOŃCZENIA SPORU

W przedmiotowej sprawie chodzi niemal wyłącznie o zasady ale (odnosząc się do sugestii Wysokiego Sądu aby ugodowo zakończyć spór) skłonny jestem ugodowo zakończyć spór. Nadmieniam (przypominam) najpierw, że pozwany otrzymał od dłużnika zapłatę wierzytelności która zgodnie z podpisaną przez nas umową cesji (przelewu powierniczego wierzytelności), była wierzytelnością przysługująca wówczas mnie. Więcej… »

Poczta dwukrotnie awizuje po czym pisze że „nie mieszka tu”…. A sąd nadaje klauzlę wykonalności…

skomentuj

No, jak w tytule. Dupy dała i poczta i sąd ale bardziej poczta. Otrzymałem więc przeciwko mojej dłużniczce nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności który skierowałem do egzekucji komorniczej. Dłużniczka, gdy dowiedziała się o egzekucji, wniosła o pozbawienie tegoż nakazu klauzuli wykonalności, jak widać, skutecznie. Więcej… »