Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘w sądzie o zapłatę’

Tryb egzekucji należności za czynsz wobec gminy

skomentuj

Pytanie: Wskutek przejściowych kłopotów finansowych mam zaległości w zapłacie czynszu za mieszkanie komunalne czyli wobec gminy. Otrzymałam już upomnienie i chciałabym się zapytać, co dalej będzie ew tej sprawie a konkretnie to, czy gmina wystawi tytuł egzekucyjny i sprawą do razu zamie się komornik skarbowy czy jednak sprawa trafi do sądu, sąd wyda nakaz zapłaty a ja będę mogła odwołać się? Zależy mi na przeciągnięciu sprawy w sądzie w takim przypadku. Więcej… »

„czy sąd może rozłożyć spłatę na raty”

skomentuj

Tytułowe wyrażenie nieraz pojawiło się w statystykach odwiedzin tego bloga a niedawno jeden z Czytelników stwierdził w komentarzu do innego wpisu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu). Więcej… »

Proces o zapłatę 450 zł. tytułem prowizji za windykację… ostatnie pismo przed rozprawą

komentarze 2

PISMO PROCESOWE – PROPOZYCJA UGODOWEGO ZAKOŃCZENIA SPORU

W przedmiotowej sprawie chodzi niemal wyłącznie o zasady ale (odnosząc się do sugestii Wysokiego Sądu aby ugodowo zakończyć spór) skłonny jestem ugodowo zakończyć spór. Nadmieniam (przypominam) najpierw, że pozwany otrzymał od dłużnika zapłatę wierzytelności która zgodnie z podpisaną przez nas umową cesji (przelewu powierniczego wierzytelności), była wierzytelnością przysługująca wówczas mnie. Więcej… »

Poczta dwukrotnie awizuje po czym pisze że „nie mieszka tu”…. A sąd nadaje klauzlę wykonalności…

skomentuj

No, jak w tytule. Dupy dała i poczta i sąd ale bardziej poczta. Otrzymałem więc przeciwko mojej dłużniczce nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności który skierowałem do egzekucji komorniczej. Dłużniczka, gdy dowiedziała się o egzekucji, wniosła o pozbawienie tegoż nakazu klauzuli wykonalności, jak widać, skutecznie. Więcej… »

Zarzut nieskutecznego doręczenia zastępczego, nieuwzględniony. Przykład.

komentarzy 7

POSTANOWIENIE
Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Adam Woźniak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014r. w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko DW o zapłatę w przedmiocie sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 24 czerwca 2013r. wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Nc 905/13 postanawia:
1. odrzucić sprzeciw,
2. oddalić wniosek o zabezpieczenie powództwa. Więcej… »

Jak przedłużyć sobie termin na wniesienie apelacji

komentarze 3

Masz 14 dni na wniesienie apelacji. 14 dni począwszy od otrzymania uzasadnienia wyroku. Zasadniczo taki termin powinien Ci wystarczyć ale wszak życie obfituje w niespodzianki które mogą spowodować, że owe 14 dni to za mało, bo mogłeś / mogłaś zająć się nią dopiero np. w przeddzień upływu terminu zawitego do jej wniesienia. Co wtedy? Ano ilustruję przykładem z życia mego. Więcej… »

Niskie roszczenia fajne są, polubmy je

komentarzy 17

Mnóstwo niskich pożyczek, faktur itp, przysługujących łącznie od wielu osób, od wielu firm. Tylko miej potwierdzenie przekazania kwoty pożyczki, towaru, usługi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele wierzytelności to wiele dokumentów, wiele plików w komputerze, wiele spraw do monitorowania ale warto. Niskie wierzytelności fajne są, bo między innymi wpisy do rejestrów długów są skuteczniejsze niż gdy roszczenie jest wysokie. Więcej… »

Rozszerzenie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce przedsiębiorcy

komentarzy 7

Pytanie: Chciałbym przenieś dług również na małżonkę dłużnika na podstawie rozszerzenia klauzuli wykonalności na małżonkę dłużnika. Co będzie mi potrzebne do tego i jak sprecyzować we wniosku żeby Sąd nie oddalił? Sprawdziłem w ceidg i nie ma wpisanej rozdzielności majątkowej.

Więcej… »

Jak liczyć bieg terminu zawitego

skomentuj

Pytanie: Z sądu gospodarczego (sprawa bezpodstawnego wzbogacenia się, podwójny przelew z konta firmowego) przysłali sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty z zobowiązaniem mnie do ustosunkowania się w terminie 14 dni. Mnie wtedy nie było w domu, byłem w delegacji i pismo odebrała żona, ja wróciłem po 8 dniach od daty odebrania przez żonę tej przesyłki. Jakie tu zasady panują, po pierwsze, to czy dzień otrzymania pisma jest wliczany w upływ tego terminu? Więcej… »

Złożenie pozwu o zapłatę pożyczki jeszcze niewymagalnej

skomentuj

Pytanie: Przez pomyłkę za wcześnie wysłałem w EPU pozew o zapłatę „koleżeńskiej” pożyczki udzielonej „koledze” w Kwidzynie, termin zapłaty będzie za miesiąc dopiero. E-sąd stwierdził wczoraj brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierował sprawę do naszego sądu rejonowego. Czy w takim stanie rzeczy przepadnie mi opłata wpisowa, bo sąd nie zasądzi zapłaty?

Więcej… »

Uwierzytelnianie dokumentów; odrzucenie sprzeciwu…

komentarze 2

Coś takiego sprzed kilku lat znalazłem, porządek robiąc w papierach; takie postanowienie sądu:

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2009r. Sąd Rejonowy w …Wydział Gospodarczy w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR …
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2009 r. w … na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R.G. przeciwko E. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o zapłatę postanawia:
odrzucić sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym dnia 13 października 2009 r. Więcej… »

Pozwany zarzuca, że wniosek dowodowy jest spóźniony

skomentuj

Pytanie: Nie mogąc doprosić się o zapłatę faktury wniosłem pozew i otrzymałem nakaz zapłaty ale dłużnik odwołał się. W sprzeciwie jego prawnik napisał między innymi to, że dłużnik maszynę otrzymał niekompletną. Jest to nieprawda i w odpowiedzi na sprzeciw zawnioskowałem o przesłuchanie osoby z firmy kooperującej z moją firmą która była obecna przy odbiorze maszyny przez dłużnika. Więcej… »

Ile może potrwać sądowe postępowanie o zapłatę?

komentarze 2

Pytanie: Chciałbym zlecić windykację i chodzi mi konkretnie o szybką sprawę w sądzie gdyż myślę że nie ma sensu wdawać się z moim dłużnikiem w windykację polubowną, przedsądową. Z tego co mi wiadomo to sprawy o zapłatę mogą ciągnąć się miesiącami albo i latami, nie przyjmuję takiej opcji. Mam podpisane przez dłużnika faktury i liczę na szybkie skierowanie sprawy do komornika. Czy cztery tygodnie wystarczą aby sprawę prowadził już komornik? Więcej… »

Zarzuty pozwango wobec nabywcy wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Prowadzę firmę handlującą meblami. Kolega też z branży meblowej ma kłopoty finansowe, był mi też winien za dostawę, zgodziłem się na cesję wierzytelności jego dłużnika zamiast na zapłatę i teraz wożę się z tą wierzytelnością, bo dłużnik ani myśli zapłacić. Pozwałem go do e-sądu ale zrobił sprzeciw, wynajął sobie adwokata. Adwokat w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisał, że poprzednie partie mebli od tego mojego kolegi były wadliwe, że kolega nie reagował na reklamacje i że pozwany musiał naprawić te meble w końcu na własny koszt i że ten koszt jest w sumie taki wysoki jak moja wierzytelność. Więcej… »

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku… już po jego wyegzekwowaniu…

skomentuj

Gdy w sądzie II instancji (też) przegrasz sprawę o zapłatę i gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej jak 50 tysięcy złotych (takie jest minimum w sprawach majątkowych), to możesz jeszcze wnieść skargę kasacyjną która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnego wyroku. Sąd Najwyższy może wówczas uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi który wyrok wydał. Więcej… »