Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘w sądzie o zapłatę’

„jak załatwić żeby sąd zasądził obowiązek naprawienia szkody”

komentarze 2

Tytułowe pytanie znalazłem w statystykach wizyt na tym blogu i przyznaję, że sam nie wiedziałem jak to jest, że są wyroki karne za wyłudzenie z orzeczonym obowiązkiem naprawienia szkody i są takie w których tego nie orzeczono. Czas zatem odpowiedzieć innym i mnie samemu na tytułowe pytanie.

No i znalazłem odpowiedź w art. 46 Kodeksu karnego który stanowi, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Więcej… »

Znajdź do e-sądu bogatszego „bliźniaka” w CEIDG, nawet w innym mieście!

komentarzy 27

Oczywiście odradzam to, po prostu chciałem intrygujący tytuł wymyślić. Czytajcie, co następuje, załączam moją korespondencję z pokrzywdzonym przedsiębiorcą (jego maile jako cytaty).

Pytanie: Komornik zajął mi konto bankowe (firmowe) twierdząc że mam zadłużenie na 65700 zł, o czym ja nic nie wiem. Wszystkie dane u komornika się zgadzają że to ja tylko nie adres. Odesłany zostałem do e-sądu w Lublinie. Tam twierdzą że jakaś firma windykacyjna wykupila wierzytelności banku Getin z moim zadłużeniem. Twierdząc że brałem kredyt firmowy (przy okazji, dobre kredyty firmowe są tutaj; przyp admina) w styczniu 2010 roku, chociaż firmę prowadzę od 2012. Sąd kazał się odwołać. Podali mi również nr umowy kredytowej z tym bankiem. Dzwoniąc do tamtego banku, nie chciano mi udzielić zbyt dużo informacji ale nazwisko jest takie jak moje tylko że data urodzenia się nie zgadza. Więcej… »

„nie zaokrągliłam wartości przedmiotu sporu co teraz”

komentarzy 16

Takie tytułowe zapytanie zauważyłem w statystykach odwiedzin tego bloga. Nie przejmuj się, wszystko jest w porządku pod tym względem; nie trzeba zaokrąglać. Złożyłem w swej „karierze” setki pozwów do sądów w całym kraju, do cywilnych, do gospodarczych, do e-sądu też. I nigdy żaden sąd (a dokładnie sędzia lub referendarz, bo budynki nie rozpatrują pozwów tylko ludzie) nie zakwestionował podawania groszy w wartości przedmiotu sporu. Zaokrągla się tylko wpis sądowy, zawsze w górę do pełnej złotówki. Więcej… »

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku w związku ze skargą kasacyjną

skomentuj

Pytanie: Piszę w przedmiocie ewentualnej kasacji i wstrzymania wykonalności wyroku jeśli przegram w sądzie drugiej instancji. Sąd pierwszej instancji popełnił kilka rażących błędów i zasądził ode mnie zapłatę. Sąd drugiej instancji mieści się w tym samym mieście i podejrzewam że błędy zostaną utrzymane. A plotki dotarły do mnie takie takie, że powód na siebie nic nie ma i gdyby uznano skargę kasacyjną i ostatecznie oddalono powództwo, to nie odzyskam od niego pieniędzy które ściągnął ode mnie ale nie jestem w stanie tego wykazać że jest niewypłacalny. Więcej… »

Pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej; adresy

skomentuj

Pytanie: Moim dłużnikiem jest spółka cywilna i muszę złożyć pozew o zapłatę. Nie mam jednakże adresów zamieszkania wspólników i nie wiem skąd je zdobyć, oni nie mieszkają w mieście gdzie ich spółka ma siedzibę. Czy mogę w pozwie wskazać jako ich adresy adres spółki? Więcej… »

„Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

komentarze 2

Zaliczenie wpłat na poczet spłaty narosłych odsetek może nastąpić według woli wierzyciela dwojako: wierzyciel może zaliczyć otrzymane od dłużnika pieniądze najpierw na poczet spłaty narosłych odsetek (przez co, w przypadku relatywnie niewielkiej wpłaty, kwota podstawowa wciąż pozostaje w całości do zapłaty i wciąż narastają od niej odsetki) lub też w poczet zapłaty najpierw kwoty głównej, na skutek czego narastać będą dalej odsetki wyłącznie od niedopłaconej części kwoty podstawowej zadłużenia, jeśli taka pozostanie. Więcej… »

Utrata mocy nakazu zapłaty, skuteczne wniesienie sprzeciwu – interpretacja dłużnika

komentarzy 35

Zatelefonował do mnie dziś jeden dłużnik ze Świdnicy i grzecznie zapytał, kiedy zwrócę mu pieniążki…

Krótko o historii sprawy. Nie mogliśmy go fizycznie namierzyć, więc machnąłem ręką i uzyskałem nakaz zapłaty w EPU. Po uprawomocnieniu się (dłużnik nie podjął przesyłki z sądu), do komornika. Komornik namierzył jakieś jego konto osobiste i ściągnął circa połowę należności. Więcej… »

Gdy nie wybierasz się na rozprawę, to zawnioskuj o rozpoznanie sprawy w Twojej nieobecności

komentarzy 10

No, patrzcie jak mnie załatwili w prostej (jak wszystko na to wskazuje) sprawie:

POSTANOWIENIE
Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Chełmie VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s we Włodawie w składzie następującym… po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego Inkasso Doradztwo Finansowo Prawne przeciwko AD o roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy postanawia na podstawie art. 177 par. 1 pkt 5 kpc zawiesić postępowanie. Więcej… »

Jak można „robić sprawę” z takiego „sprzeciwu”???!!!

komentarze 23

Zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku uznania powództwa przez pozwanego przy pierwszej czynności procesowej, należy mu się zwrot kosztów procesu, jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia sprawy. Chodzi w szczególności o sytuację w której powód wniósł pozew nie wezwawszy uprzednio pozwanego do dobrowolnej zapłaty długu pod rygorem wniesienia powództwa o zapłatę. Więcej… »

EPU – uwzględniona skraga na „wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych”

komentarzy 7

Fragment postanowienia z EPU z dnia 20 czerwca 2013 r.

p o s t a n a w i a
Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Trzebnicy
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 18/04/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Więcej… »