Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘sędziowie’

Niebezpiecznie tajny majątek sędzi Wacławy Walenckiej i innych

komentarzy 5

Przeglądałem sobie oświadczenia majątkowe wybranych sędziów z mojego regionu, publikowane na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W pewnym momencie wybrałem znaną mi ze słyszenia sędzię Wacławę Walencką orzekająca w Sądzie Okręgowym w Katowicach I Wydział Cywilny. Ku mojemu (wtedy) zdziwieniu stwierdziłem brak oświadczenia majątkowego tej sędzi na stronie internetowej SA w Katowicach. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Czy 49 tys. zł to dużo czy mało? A 74 tys. zł? Niedopuszczalność skargi kasacyjnej

komentarze 3

Art. 3982 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Nie dotyczy to spraw o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego a także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Immunitet sędziowski a starzenie się skóry

komentarzy 6

Gdy często chodziłem do sądów na rozprawy z racji prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej, to nieraz zastanawiałem się, ile prowadząca rozprawę sędzia ma lat. Pamiętam że sędzi X „dałem” 32 lata, sędzi Y dałem 36 lat a w przypadku sędzi Z to zastanawiałem się nad tym, jak to możliwe że w tak młodym wieku ta sędzia Z jest już przewodniczącą wydziału a nawet że już sędzią jest! Więcej… »

kategoria: sędziowie

List otwarty do nowego Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie podległych mu przestępców

komentarzy 8

Gratulując Panu Doktorowi Sędziemu wyboru na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach zmuszony jestem ostrzec Pana Prezesa, że w Wydziale XIX Gospodarczym Odwoławczym ma Pan trzech przestępców: Jacek Gęsiak (Pana poprzednik; wiele osób nie kryje z tego powodu satysfakcji tzn. że już nie jest prezesem), Dariusz Chrapoński oraz Grzegorz Misina. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Komputer wylosuje skład przestępców orzekających

komentarzy 8

Rusza losowy przydział spraw w sądach (na razie tylko w kilku). Komputer będzie losował skład sędziowski do danej sprawy. Ten skład to w sądzie rejonowym jeden sędzia ale i tak pisze się na nakazach zapłaty i wyrokach „sąd w składzie” (sędzia i protokolantka), nieważne.

Twórcy tego rozwiązania (udają, że) zakładają, że jest to sposób na znaczne zmniejszenie odsetka patologii – korupcyjnych i generalnie stronniczych, rażąco krzywdzących wyroków. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Ławnik nie musi znać prawa! Ma tylko patrzeć sędziom na ręce!

komentarzy 7

Prezydent Andrzej Duda postuluje wprowadzenie do Sądu Najwyższego elementu społecznego czyli ławników. Ja uważam, że ławnicy ale tacy losowani z wielkiej grupy osób, jak to jest np. w USA i gdzie nazywani są przysięgłymi, powinni znaleźć się we wszystkich sądach i instancjach. Przedstawicieli społeczeństwa do SN wybierałby Senat spośród kandydatów zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe – powiedział Pan Prezydent. Taki system wyboru ławników już mi się mniej podoba ale teraz nie o tym. Więcej… »

kategoria: sędziowie

„Sąd”: udowodnij brak doświadczenia bojowego

komentarzy 5

Dzisiaj kolejna odsłona przekrętów popełnionych przez „sędziów” – bezczelną grupę przestępczą z Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy: Jacek Gęsiak (wciąż prezes tego sądu; Panie Ministrze Ziobro, mam Panu pomóc?), Dariusz Chrapoński i Grzegorz Misina, w sprawie o sygn. akt XIX Ga 329/14. Odsłonę pierwszą z przekrętami które powolutku stają się „kultowymi”, macie tutaj: Opis bezczelnych przekrętów sędziów w jednej sprawie – w dwóch instancjach. Część 1. Więcej… »

kategoria: dowody,sędziowie

Po czym poznać szmaty sędziowskie? Po tym, że ani Cię nie pozwie ani oskarży ani się nie zwolni z sądu.

komentarzy 5

Chodzi o bezczelnych przestępców w sędziowskich togach czyli o „sędziów” z Sądu Okręgowego w Katowicach (instancja odwoławcza): Jacek Gęsiak (prezes tego sądu), Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina oraz „sędzia” Lidia Świerdza z pierwszej instancji – z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Co Krajowa Rada Sądownictwa i inni sędziowie chcą mi przekazać?

komentarze 4

Wczoraj mailem otrzymałem od Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa list o treści następującej (skan pisma: krs):

W odpowiedzi na Pana pismo z 22 lipca 2017 r. zawiadamiam, że na podstawie art. 41a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) pozostawiono je bez rozpatrzenia, gdyż zawiera treści znieważające oraz słowa powszechnie uznawane za obelżywe. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Czy sędzia Waldemar Żurek jest idiotą?

1 komentarz

Sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa napisał do Onetu między innymi to:

Kolejne zarzuty, jakie słyszymy, to brak społecznej kontroli nad sądami. Ale na czym ma polegać ocena obywateli? Przecież procesy w Polsce są jawne? Czy w ogóle rozumie się i docenia np. kontrolę niezależnych mediów, które non stop przyglądają się wszystkim procesom w Polsce, komentują i oceniają sędziów czy ich uzasadnienia. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Opis bezczelnych przekrętów sędziów w jednej sprawie – w dwóch instancjach. Część 1.

komentarze 103

Należysz do tych, którzy jeszcze naiwnie wierzą w to, że pomyłki sędziów sądów powszechnych nie są umyślnymi czyli celowymi? No, to przede wszystkim Tobie dedykuję serię wpisów dotyczących kilku przekrętów w jednej sprawie popełnionych (w sądzie rejonowym i w apelacji od „wyroku” – w sądzie okręgowym); każdy wpis to osobny przekręt. „Bohaterowie” tej serii wpisów to „sędziowie”: Lidia Świerdza z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GC 846/12) oraz trzech „sędziów” Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy: Jacek Gęsiak (wtedy prezes tego sądu), Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina (sygn. akt XIX Ga 329/14). Więcej… »

kategoria: sędziowie

Jak sędzia obmacuje to nie molestuje

1 komentarz

Do: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Do wiadomości: Pan Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, organizacje feministyczne

Szanowni Państwo,

Piszę w sprawie przyjęcia przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach skandalicznej kwalifikacji prawnej przestępczych czynów sędziego z Kluczborka w której to sprawie Wasza jednostka (prokurator z Waszej jednostki) jest oskarżycielem. Więcej… »

kategoria: sędziowie

„nie jest Pan osobą uprawnioną do inicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów”

komentarzy 7

Znowu w sprawie nierobów / przestępców w sędziowskich togach – Jacek Gęsiak, Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina, Lidia Świerdza – ni z gruchy ni z pietruchy pismo z sądu otrzymałem. Znowu, bo wcześniej też ni z gruchy ni z pietruchy to zacytowane we wpisie Suweren – lud nie jest związany art. 41a § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wtedy napisała do mnie zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w sprawie tych trzech na wstępie wymienionych mężczyzn – „sędziów” Sądu Okręgowego (II instancja). Pismo które wysłałem nie było adresowane do rzecznika lecz tylko do ich wiadomości, w odpowiedzi z dnia 27 marca 2017 r. pozostawiła bez rozpatrzenia z uwagi na, cytuję: „znieważającą treść”. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Wyroki których egzekucja kosztów za kilka lat nastąpi albo wcale, żeby mnie nie prowokować

komentarze 2

Chodzi o dwa prawomocne wyroki – oddalone moje powództwa – wydane w mej obiektywnej ocenie w wyniku przestępstwa korupcji a przynajmniej niedopełnienia obowiązków / nadużycia uprawnień. Jeżeli nie jesteśmy w stanie udowodnić, że obiecana / wręczona została korzyść majątkowa lub osobista, to pozostajemy przy przestępstwie urzędniczym umyślnego niedopełnienia obowiązków / przekroczenia uprawnień. Przedawnienie karalności korupcji to aż lat 15 a przedawnienie karalności tego drugiego przestępstwa to lat 5. Więcej… »

kategoria: sędziowie

Suweren – lud nie jest związany art. 41a § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

komentarzy 13

W grudniu zeszłego roku mailem wezwałem do złożenia urzędu sędziowskiego „sędziów”: Jacek Gęsiak, Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina i Lidia Świerdza, za ich oczywiste, bezczelne przekręty. Ta kobieta jest z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej a tych trzech mężczyzn z Sądu Okręgowego w Katowicach. Wyznaczyłem im 30 dniowy termin. Po kilku dniach przypomniałem im: Więcej… »

kategoria: sędziowie