Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘przedawnienie’

Gdy przedawnienie roszczenia stwierdzonego wyrokiem się zbliża

komentarzy 13

Zbliża się dziesięciolecie odkąd zacząłem uzyskiwać w sądzie nakazy zapłaty, wyroki… I kończy się tym samym bieg przedawnienia w pierwszych sprawach po bezskutecznych egzekucjach komorniczych. No, nie będę ukrywał, że są takie; zwykle autentycznych golców – dłużników dotyczą. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„przedawnienie wypowiedzenia umowy pożyczki”

komentarzy 77

Ktoś wpisał w wyszukiwarce tytułowe wyrażenie. Przedawnieniu może ulec nie wypowiedzenie umowy pożyczki lecz roszczenie – wierzytelność z tytułu umowy pożyczki. Jeżeli w umowie pożyczki strony nie określiły terminu jej zwrotu, to data rozpoczęcia biegu przedawnienia zależy od pożyczkodawcy; bieg przedawnienia rozpocznie się gdy minie sześć tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia przez pożyczkobiorce. Wtedy właśnie pożyczka stanie się wymagalna. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnienie w EPU

komentarze 3

Ja nieraz próbuję na tym blogu „ambitnie” pisać ale po statystykach odwiedzin widzę, że zapotrzebowanie jest przede wszystkim na proste kwestie – porady. I tak też, ktoś wpisał w wyszukiwarce tytułowe wyrażenie. Otóż termin przedawnienia roszczeń zależy od rodzaju roszczenia a nie od tego czy pozew rozpatrywany jest w tradycyjnym postępowaniu czy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Czy można sprzedać wierzytelność przedawnioną

komentarzy 16

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy można sprzedać wierzytelność przedawnioną”. Tak, można tylko wypadałoby na wszelki wypadek poinformować nabywcę o tym, że jest przedawniona, bo może nie wiedzieć. W internecie sporo jest krzykaczy z hasłami „Nie musisz spłacać przeterminowanego długu!”. Poniekąd prawda, ale nie zawsze… Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Zapłata przedawnionego długu

komentarze 4

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „zapłata przedawnionego długu”. Co, zapłaciłeś i chciałbyś wiedzieć, czy można to „odkręcić”? Nic z tego, bo przedawniony dług to dalej dług. Nic nie da biadolenie, że Ty powiedzmy że nie wiedziałeś o tym, że dług jest przedawniony i że w sądzie wygrałbyś podnosząc zarzut przedawnienia. A może to wierzyciel pyta i chodzi mu o to, czy da się odzyskać przedawniony dług od dłużnika który jest świadom tego, co wyżej? Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnienie roszczeń w transporcie

komentarze 2

Taki mail: Interesuje mnie szybka windykacja należności za usługi transportowe. Mam 2 faktury wystawione w czerwcu z 30 dniowym terminem płatności na łączną kwotę 16283,97 zł z czego zapłacono 1500 zł po kilkunastu niemiłych rozmowach telefonicznych, na dzień dzisiejszy pozostało 14783,97 zł, termin zapłaty minął 20.07.2011. Do dnia dzisiejszego nie udało się odzyskać pozostałej kwoty. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„jak udowodnić przedawnienie kredytu”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „jak udowodnić przedawnienie kredytu”. Roszczenia z tytułu kredytów przedawniają się z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia czyli w przypadku kredytu – od terminu płatności raty kredytu. Jeżeli minęły trzy lata od terminu płatności raty a brak jest tytułu wykonawczego, to roszczenie jest przedawnione. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„czy potwierdzenie salda anuluje przedawnienie długu”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy potwierdzenie salda anuluje przedawnienie długu”. Potwierdzenie salda jest uznaniem długu i przerywa oraz wznawia bieg przedawnienia pod warunkiem, że jest podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – dłużnika. I pod warunkiem, że potwierdzenie salda (jak i uznanie długu w innej formie) miało miejsce przed przedawnieniem się zobowiązania. Jeżeli dłużnik uzna przedawniony swój dług, to pozostaje ten dług przedawnionym. Nie wiem dlaczego tak dziwnie jest w tym wypadku, ale jest i już. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„przedawnienie a zapłata zobowiązania”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „przedawnienie a zapłata zobowiązania”. No, przedawniony dług to wciąż dług i jeśli dłużnik zapłaci taki dług i dopiero później zorientuje się że był to dług już przedawniony, to nie ma prawa domagać się od wierzyciela aby ten przelał mu z powrotem tę wpłatę. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Potwierdzenie długu przez dłużnika

komentarze 2

Taki mail:

Mam dłużnika (firmę) z Dzierżoniowa, winnego mi 20.000 pln netto. Dłużnik ten to mała firma. Sam dług jest dość stary 2 lata i niestety słabo udokumentowany, ALE dłużnik zobowiązał się do podpisania dokumentów, które zagwarantują możliwość ściągnięcia długu, jeśli dam mu jeszcze 3 miesiące na zebranie tej kwoty. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„przedawnienie tytułu wykonawczego”

komentarzy 11

Ktoś zapytał w wyszukiwarce – „przedawnienie tytułu wykonawczego”. Roszczenia stwierdzone tytułem wykonawczym (prawomocnym nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą sądową) przedawniają się z upływem lat dziesięciu. Dla niektórych osób poruszanie przeze mnie tego tematu jest stratą czasu, ale naprawdę zadziwiająco wiele osób (klientów którzy dzwonią w sprawie windykacji, w tym przedsiębiorców nie ma zielonego pojęcia o tej kwestii. Myślą na przykład, że wydanie tytułu wykonawczego nie zeruje przedawnienia i nie wydłuża biegu przedawnienia. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„czy można upubliczniać przedawniony dług”

komentarze 2

Ktoś pyta w wyszukiwarce (już drugi raz) – „czy można upubliczniać przedawniony dług”. No pewnie że można. Takie też wpisuję do rejestru długów i umieszczam w internecie jako dług na sprzedaż. Nawet nie piszę, że dług jest przedawniony, co nieraz bardzo wku…wia dłużników i żądają dodania wzmianki o tym, że dług jest przedawniony. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

„przedawnienie a wymagalność”

komentarze 2

„przedawnienie a wymagalność” – już kilkanaście razy wpisywano takie i podobne frazy w wyszukiwarce, więc trza coś napisać. Roszczenie jest wymagalne gdy minął już termin zapłaty, np. pożyczki (dobre oferty pożyczek są tutaj) czy faktury. Czasem mówi się o takim wymagalnym długu że jest to dług przeterminowany. Więcej… »

kategoria: przedawnienie