Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘przedawnienie’

Przedawniony dług od banku kupiony przez firmę windykacyjną

komentarze 2

Pytanie: Znalazłam Państwa stronę przypadkiem, a ten artykuł jest pomocny. Niestety mnie też nie stać na adwokata i na razie walczę sama. Ale od początku.

W sierpniu 2006 roku mój były mąż zaciągnął kredyt w wysokości ponad 41 tysięcy złotych w banku PEKAO S.A na podstawie nierzetelnego zaświadczenia o zatrudnieniu, podejrzewam, że na tzw. słupa. Chyba nie spłacił ani jednej raty. W listopadzie 2006 roku bank wypowiedział mu umowę, a w listopadzie 2007 roku został wydany Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawniony dług kredytowy, cesja i ugoda z ULTIMO – uznanie długu po przedawnieniu

komentarze 3

Pytanie: Piszę do państwa z prośbą o jakąkolwiek pomoc, doradzenie mi, gdy pomoc jakakolwiek u prawnika jest kosztowna. Otóż w 2008 roku wzięłam kredyt w banku PEKAO S.A., nie spłaciłam go gdyż urodziłam dziecko w 2009 roku i sama je wychowuje aż do dziś. W 2011 r. bank otrzymał nakaz zapłaty i wystąpił do komornika z wnioskiem o egzekucje, że pracuje sezonowo bank nie miał regularnych comiesięcznych wpływów. 26.01.2016 roku bank sprzedał dług firmie Ultimo, powiadomił mnie o tym pisemnie jak i nowy wierzyciel też to zrobił. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawniony dług w Orange

komentarzy 19

Pytanie: W 2010 roku zaprzestałem płacenia abonamentu w Orange. Wkrótce umowa telefoniczna została rozwiązana albo wygasła, już nie pamiętam. Chyba w 2013 roku otrzymałem pocztą informację o sprzedaniu tego mojego długu i tak sobie właśnie przypomniałem dzisiaj o tej sprawie ale od tamtego pisma cisza jak dotąd. Boję się tego, że firma która kupiła ten dług hoduje odsetki i w końcu otrzymam nakaz zapłaty z sądu. Czyżby jednak ten dług nie przedawnił się już? Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Egzekucja przedawnionego roszczenia – zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności czy powództwo przeciwegzekucyjne

skomentuj

Pytanie: Chciałbym zapytać Pana w nawiązaniu do porady Czy przedawnienie zaczyna biec od nadania klauzuli wykonalności? a więc czy jeżeli do egzekucji przez komornika trafił dług już przedawniony, to czy dłużnik ma wystosować zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności? Jaki czas jest na podjecie obronnych kroków przez dłużnika? Więcej… »

kategoria: komornik,przedawnienie

Czy przedawnienie zaczyna biec od nadania klauzuli wykonalności?

skomentuj

Pytanie: Sytuacja hipotetyczna. Sprawa o zapłatę przeciwko mnie odbyła się 15 lat temu. Zapadł wyrok przeciwko mnie. Do zeszłego miesiąca dłużnik nic z tym nie robił, wystąpił do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w zeszłym miesiącu. Czy sąd mu ją nada? To pierwsze Pytanie. Drugie pytanie – czy przedawnienie cały czas było wstrzymane i pobiegnie dopiero od nadania klauzuli wykonalności? Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Czy nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi przerywa bieg przedawnienia

skomentuj

Pytanie: Mam wyrok cywilny wydany dziewięć lat temu. Do tej pory nie złożyłem wniosku o nadanie mu klauzuli wykonalności. Wiem, że na razie egzekucja przeciwko dłużnikowi byłaby bezskuteczna ale to może się zmienić za kilka lat. Czy jeśli złoże teraz do sądu wniosek o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności, to przerwę bieg przedawnienia i zacznie biec od początku dziesięć lat? Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnienie roszczenia z tytułu nadpłaty czynszu najmu mieszkania

skomentuj

Pytanie: Okazało się, że nadpłaciłem za najem mieszkania o czym właścicielka nie była łaskawa mnie poinformować. Jeszcze nie zwróciłem się do niej o zwrot nadpłaty, chciałbym najpierw wiedzieć, jak to się mówi, na czym stoję. Konkretnie to prosiłbym o informację, ile wynosi okres przedawnienia takiej należności. Dziesięć lat czy trzy lata? jedni mówią tak i inni inaczej. Mieszkanie wynajmowałem jako osoba fizyczna i wynajmujący to też osoba fizyczna czyli żadne z nas nie prowadziło wtedy firmy, to chyba okres przedawnienia jest dziesięcioletni? Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Zawezwanie (ponowne) do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

komentarze 2

Pytanie: Z umowy wynika, że kontrahent powinien mi zapłacić karę umowną. Został wezwany do zapłaty ale jego radca odpisał, ze moje roszczenie nie ma podstaw. Nieprawda, ma podstawy a radca nie uzasadnił ani nie próbował uzasadnić swojej niby racji, odmowy zapłaty kary umownej. Kwota kary umownej przekracza 500 tysięcy złotych a sytuacja mojej firmy od kilku lat nie pozwala mi na założenie sprawy w sądzie – zapłacenie wpisu sądowego w wysokości 5% od tej kwoty. Prawie dwa lata temu, kiedy przedawnienie kary zbliżało się, wystąpiłem do sądu z zawezwaniem tego kontrahenta jako dłużnika do próby ugodowej. Stawił się mną posiedzeniu tak jak i ja ale jak można było przewidzieć, do ugody nie doszło ale za to bieg przedawnienie został przerwany. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnione roszczenia i ich windykacja

komentarze 4

Przedawnienie roszczeń nie przekreśla definitywnie możliwości ich windykacji i domaganie się od dłużnika spełnienia przedawnionego roszczenia, windykacja przedawnionego roszczenia, nie jest przestępstwem. Przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, choć w aspekcie cywilnym nie może zostać przymusowo dokonana egzekucja takiego roszczenia – w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel może dochodzić takiego roszczenia przed sądem i sąd z urzędu nie powoła się na fakt przedawnienia. Więcej… »

Uznanie długu z tytułu pożyczki a bieg przedawnienia

komentarze 4

Pytanie: Kilka lat temu zajmowałem się w Gdańsku udzielaniem pożyczek jako przedsiębiorca. Kłopoty rodzinne sprawiły, że zaniedbałem niektóre sprawy, nie pilnowałem ściągania długów od nierzetelnych pożyczkodawców. Kiedy wreszcie uporządkowałem swoja sytuację rodzinną to postanowiłem zadbać o wyegzekwowanie zwrotu zaległych pożyczek. Niestety, ale kilka z nich uległo przedawnieniu. Jednak w jednym przypadku udało mi się uzyskać od dłużnika pisemne zobowiązanie do zwrotu pożyczki. Gdy upłynął termin który sobie wyznaczył w tym zobowiązaniu, zadzwoniłem do niego i powiedziałem że kieruję sprawę do sądu i że poniesie dodatkowe koszty. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Uznanie długu po przedawnieniu, naliczenie odsetek

1 komentarz

Pytanie: Mam jeszcze pytanie w związku z tą sprawą, otóż jak już pisałam nie miałam żadnych wiadomości o panu któremu poręczałam kredyt i za którego spłacałam kredyt w wysokości 774 zł 06 gr na rok 1995 i teraz udało mi się go odnaleźć, nawiązać kontakt i zaproponował spotkanie. Mam pytanie czy jeśli zgodzi się oddać mi dług to jakiej sumy mogę żądać, czy tej 774zł 06gr, czy tą sumę wraz z odsetkami i w jaki sposób mam je obliczyć. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie

skomentuj

Zgodnie z Art.4421 § 1 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem trzech lat począwszy od dnia, w którym poszkodowany powziął wiedzę o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do naprawienia tej szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat począwszy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnione roszczenie żyranta

skomentuj

Pytanie: Na początek mam takie pytanie, otóż czy jest możliwość odzyskania pieniędzy które spłacałam jako żyrant (poręczyciel) kredytu gotówkowego w roku 1994 suma jednorazowej spłaty długu w wysokości 3.600.000 zł (stary przelicznik) i w roku 1995 w comiesięcznych ratach 6x po 70 zł (odsetki od kredytu) suma to 414zł 06gr,czyli łącznie suma jaką spłaciłam to 774zł 06gr na rok 1995. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnienie roszczenia pośrednika finansowego wobec osób prywatnych

skomentuj

Pytanie: Prowadzę biuro pośrednictwa finansowego i podpisałam z pewnym małżeństwem umowę na usługę finansową. Usługę wykonałam zgodnie z umową i małżeństwo jest mi winne prawie 20 tysięcy złotych. Wezwania do zapłaty nie osiągnęły celu a rozmowy telefoniczne kończyły się zapewnieniami że „już w przyszłym miesiącu na pewno zapłacimy” co nigdy nie nastąpiło. I tak minęły ponad trzy lata. Więcej… »

kategoria: przedawnienie

Przedawnienie odsetek od pożyczki

komentarze 2

Pytanie: Po jakim czasie przedawniają się odsetki w prywatnej pożyczce? Powiedziano mi że po trzech latach ale wolę zapytać Państwa żeby to zweryfikować. I czy to prawda, że też po trzech latach przedawniają się odsetki od zasądzonej pożyczki pomimo tego, że sama pożyczka przedawnia się wtedy po 10 latach? Więcej… »

kategoria: przedawnienie