Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘odsetki’

Oprocentowanie nominalne i realne pożyczek

skomentuj

Notka ta jest w zasadzie przede wszystkim dla osób „zielonych” w kredytowaniu się ale takich osób jest przecież dużo i niektórzy z nich robią głupstwa, przepłacając. Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetki od pożyczki, kredytu

skomentuj

Pytanie: Czy maksymalne odsetki w umowie pożyczki bankowej albo kredytu mogą być wyższe niż w umowie pożyczki prywatnej? Widziałam na ulotce kredytu informację że oprocentowanie rzeczywiste kredytu wynosi 23% a to jest więcej niż odsetki maksymalne na dzień dzisiejszy. I co w przypadku jeżeli w umowie pożyczki prywatnej odsetki od pożyczki określono np. na 1% dziennie – czy sąd zamiast takich odsetek zasądzi ustawowe? Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetki maksymalne w umowie pożyczki

skomentuj

Pytanie: Uprzejmie proszę o informację, jakie maksymalne oprocentowanie mogę zapisać w umowie cywilno prawnej o udzielenie pożyczki. Osoba jest mnie dłużna pieniądze , chce z nią podpisać umowę o zwrot mnie należności a w niej podać wysokość naliczenia odsetek na przekroczenie wskazanego terminu płatności. Nie wiem czy według prawa jest ograniczenie, co do wysokości procentu. Więcej… »

kategoria: odsetki

Zbyt wysokie odsetki od pożyczki

skomentuj

Pytanie: Jestem osobą prywatną, która udzieliła pożyczki osobie prywatnej prowadzącej działalność gospodarczą. Pieniądze miały być przeznaczone na doinwestowanie firmy celem zakupu sprzętu, który pozwalałby na utrzymanie dotychczasowego kontraktu z partnerem biznesowym na następny rok. Więcej… »

kategoria: odsetki

Pożyczka udzielona w dolarach dawno temu

komentarze 2

Pytanie: Mam do Państwa pytanie a mianowicie w 1994 roku pożyczyłem wtedy jeszcze znajomemu 7 tys dolarów i parę groszy – oczywista sprawa że do tej pory pieniędzy nie widziałem ani o nich nie słyszałem, po konsultacji z moim prawnikiem co do naliczenia stawki oprocentowania stwierdził że w/g prawa mogę naliczyć 30% w skali roku – wyliczenie wskazało że jest dłużny mi teraz ok. 1 000 000 zł. Więcej… »

kategoria: odsetki

Brak zastrzeżonych odsetek w umowie pożyczki

skomentuj

Tytułowe wyrażenie wypatrzyłem w statystykach odwiedzin tego bloga. Jeżeli w umowie pożyczki nie ma zapisu odnośnie odsetek od pożyczki, to jest to umowa pożyczki nieoprocentowanej. Gdy umowa pożyczki dobiegnie końca, pożyczkodawca może żądać od pożyczkobiorcy  jedynie zwrotu kapitału czyli kwoty którą mu pożyczył w ramach tej umowy. Więcej… »

kategoria: odsetki

Jak to jest z odsetkami

skomentuj

Odsetki mogą obowiązywać za okres trwania umowy oraz mogą być odsetkami za zwłokę w zapłacie roszczenia. Oprocentowanie – odsetki mogą być umowne i maksymalnie wynosić czterokrotność stopy kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim. Takie maksymalne odsetki po upłynięciu terminu zapłaty obowiązują już jako odsetki za zwłokę. Więcej… »

kategoria: odsetki

„Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

skomentuj

Zaliczenie wpłat na poczet spłaty narosłych odsetek może nastąpić według woli wierzyciela dwojako: wierzyciel może zaliczyć otrzymane od dłużnika pieniądze najpierw na poczet spłaty narosłych odsetek (przez co, w przypadku relatywnie niewielkiej wpłaty, kwota podstawowa wciąż pozostaje w całości do zapłaty i wciąż narastają od niej odsetki) lub też w poczet zapłaty najpierw kwoty głównej, na skutek czego narastać będą dalej odsetki wyłącznie od niedopłaconej części kwoty podstawowej zadłużenia, jeśli taka pozostanie. Więcej… »

kategoria: odsetki

Niezbite odsetki

komentarzy 12

Stopa kredytu lombardowego NBP zmienia się i o tym doskonale wiem.  A skoro zmienia się ta stopa to oprocentowanie maksymalne będące czterokrotnością tejże stopy, też się zmienia. Przykładowo, jeżeli może ze dwa lata temu udzieliłeś komuś pożyczki obwarowawszy w umowie odsetki w wysokości 20% w stosunku rocznym, to nie przekroczyłeś odsetek maksymalnych. Więcej… »

kategoria: odsetki

Egzekucja odsetek przez komornika

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce „egzekucja odsetek przez komornika”. Pyta dłużnik? Trzeba było spłacić dobrowolnie dług – należność podstawową, to może wierzyciel darowałby Ci odsetki. Jednak gdy już sprawa trafi do komornika, to ściągnie też odsetki i to za każdy dzień (o ile będzie z czego ściągnąć). Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki ustawowe zapis na fakturze”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki ustawowe zapis na fakturze”. Nic nie trzeba zapisywać na fakturze, jeżeli chcesz dochodzić zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie należności z faktury (lub innej). Jeżeli nie określono na fakturze odsetek umownych, nie określono żadnych odsetek, to należą się odsetki ustawowe. Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki umowne a ustawowe”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki umowne a ustawowe”. Odsetki ustawowe są określane jako forma odszkodowania za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego a ich wysokość określana jest rozporządzeniem rady Ministrów. Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki od pożyczki prywatnej”

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki od pożyczki prywatnej”. Maksymalne odsetki umowne w umowie pożyczki można określić jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W takim przypadku, jeżeli pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki, stają się też odsetkami za zwłokę. Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetkami gardził nie będziesz

komentarze 2

Nakaz zapłaty, sprzeciw, wygraliśmy. Kwota około 60.000 zł. i koszty procesu do odzyskania. Dłużnik w kilku ratach spłacił dług, w ciągu chyba trzech miesięcy. Odsetek nie spłacił, nawet mu ich nie naliczałem. Klient o te odsetki nie dawał mi spokoju ale cholernie nie chciało mi się ich liczyć w związku z częściowymi spłatami. Więcej… »

kategoria: odsetki