Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘e-sąd’

A właśnie że nie jest ani w toku ani osądzona czyli znowu problem z EPU

komentarze 22

Pozwałem w EPU przedsiębiorcę z Wołowa pod Wrocławiem i referendarz odrzucił mi pozew:

P O S T A N O W I E N I E
Data wydania 2014-03-19
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie: Referendarz sądowy Joanna Rudnik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa Robert Mariusz Grabowski przeciwko IB

p o s t a n a w i a
I. odrzucić pozew;
II. zwrócić powodowi z kasy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100) tytułem opłaty sądowej od pozwu, po uprawomocnieniu się postanowienia z pkt I. Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – uwzględniona skraga na „wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych”

komentarzy 7

Fragment postanowienia z EPU z dnia 20 czerwca 2013 r.

p o s t a n a w i a
Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Trzebnicy
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 18/04/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Ukradli mi PESEL w e-sądzie, komuś też?

komentarzy 12

Weekend to czas, który lubię poświęcić na wnoszenie pozwów w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Kupiłem zawczasu mniej więcej tyle butelek wina ile pozwów mam zamiar wnieść i do dzieła. Niestety, ku…wa znów się obstrukcja trafiła i to nie u mnie. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Żmudny pozew przy / po butelce wina pisany, nakazem zapłaty uwieńczony

komentarzy 15

Epizod (od teraz będzie to norma ;-)) opisałem we wpisie pt. Pozew do EPU na 18 faktur czyli bez czerwonego wina nie razbierjosz. I w zasadzie chciałem tylko niniejszym poinformować, że pozew był bezbłędny a i referendarz też nie skrewił, bo wydał nakaz zapłaty (wgrałbym na serwer i link dał ale nie wiem jak w pdf wymazać fragmenty tekstu). Dokładniej, pani referendarz (kobiety są cierpliwsze niż mężczyźni?). Więcej… »

kategoria: e-sąd

E-sąd sprawdził bazę PESEL ale farby dla mnie nie puścił

komentarzy 11

Sprawa o zapłatę prywatnej pożyczki (przy okazji, niezłe pożyczki bez sprawdzania BIK i dochodów są tutaj). I oto po wniesieniu pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, miast nakazu zapłaty otrzymałem zarządzenie którego (jedyny istotny) fragment cytuję poniżej. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Nie pokazuj się w EPU z wekslem

komentarzy 18

No ale ja nie mam oryginału weksla, klient nie chciał mi wydać. W sądzie rejonowym dołączę do pozwu kserokopię. Nie raz na podstawie kserokopii zobowiązania pozwanego (do zwrotu pożyczki) uzyskałem nakaz zapłaty. A taki weksel to przecież też zobowiązanie, uznanie długu. Ja chcę „tylko” nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niniejszym odniosłem się do poniższego postanowienia. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Nie zaskarżysz skutecznie postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU

komentarzy 13

Warto sobie zakonotować ten tekst:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ocena, czy istnieją, czy też nie podstawy do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, leży w kompetencji sądu (referendarza sądowego), a rozstrzygnięcie, będące wyrazem oceny merytorycznej żądania pozwu, nie podlega kontroli w toku instancji. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Pozew do EPU na 18 faktur czyli bez czerwonego wina nie razbierjosz

komentarzy 17

Uffff… Właśnie skończyłem. Pozew wysłany i opłacony i butelka czerwonego wytrawnego wina też – opróżniona. Dwa tygodnie zbierałem się do złożenia pozwu w tej sprawie… Wina czerwonego piję szklankę dziennie, prozdrowotnie. Jednak do pozwu tego z 18 fakturami całą butelkę wypiłem. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Odsetkowe niedowiarstwo E-sądu

komentarzy 13

Czy zawarcie umowy oprocentowanej pożyczki prywatnej to coś niebywałego? Moim zdaniem, nie. To normalne że pożyczkodawca chce coś z tego mieć, bo nawet gdyby tylko ulokował te pieniądze w banku na lokacie terminowej, to coś by z tego miał. Aliści dla e-sądu to chyba coś nowego albowiem otrzymałem dzisiaj postanowienie w którym E-sąd stwierdza brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazuje sprawę do sądu rejonowego właściwego dla pozwanego. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Zapomnij o pozwie w EPU bez nr PESEL albo NIP pozwanego

komentarzy 9

Dzisiaj po staremu chciałem złożyć pozew przeciwko przedsiębiorcy, bez wpisywania NIP. Wcześniej było to możliwe ale dzisiaj już nie. Trzeba podać NIP albo PESEL. No oczywiście na fakturze jest NIP więc wpisałem i pozew złożyłem. Więcej… »

kategoria: e-sąd

E-sąd podejrzewa, że nie doręczyłby i oznajmia brak podstaw…

komentarze 23

Kuriozalne w mojej ocenie postanowienie otrzymałem dzisiaj z e-sądu. Oto fragment:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie: Referendarz sądowy B.Ł. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne przeciwko K.O. W.J. postanawia

Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Trzebnicy Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – wezwanie do wskazania adresu pozwanego

komentarze 2

Chyba ze sto nakazów zapłaty wydanych w EPU  i ani jednego wezwania do wskazania aktualnego adresu pozwanego… W sądach „normalnych” nigdy takiej długiej passy skutecznych doręczeń nie było. Już wbrew logice zaczynałem myśleć, że coś rzeczywiście w tym jest, co niektórzy twierdzą, czyli że e-sąd nadaje klauzule mimo zwrotów przesyłek z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Oczywiście tak nie jest; w końcu w jednej ze spraw otrzymałem pismo z e-sądu o takiej treści: Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU nie lubi zobowiązań bez tytułu spłaty

komentarze 2

Tak jest, chyba wszelkie pisemne zobowiązania do spłaty zadłużenia a konkretnie sprawy o zapłatę na podstawie takich dokumentów, spotykają się ze stwierdzeniem braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tak przynajmniej jest w mojej praktyce. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Długie weekendy e-sądu

komentarze 2

Pozwy do e-sądu najchętniej wnoszę w piątki po południu, w soboty i w niedziele; najlepiej mi się je wtedy pisze, na spokojnie. Niestety, dzisiaj (w piątek) po południu, po wpisaniu adresu internetowego e-sądu przywitała mnie poniższa plansza: Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – zażalenie na brak uzasadnienia postanowienia

komentarze 2

Wniosłem pozew w EPU czyli w e-sądzie, o zapłatę na podstawie umowy najmu lokalu. Umowa najmu to dowód nie mniej pewny niż umowa pożyczki z pokwitowaniem otrzymania kwoty pożyczki (przy okazji, bardzo łatwe i szybkie pożyczki są tutaj). Tym niemniej, w tym konkretnym przypadku otrzymałem postanowienie o stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Uzasadnienie, to brak uzasadnienia, bo czytamy w nim: Więcej… »

kategoria: e-sąd