Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘e-sąd’

Pozew do EPU na 18 faktur czyli bez czerwonego wina nie razbierjosz

komentarzy 17

Uffff… Właśnie skończyłem. Pozew wysłany i opłacony i butelka czerwonego wytrawnego wina też – opróżniona. Dwa tygodnie zbierałem się do złożenia pozwu w tej sprawie… Wina czerwonego piję szklankę dziennie, prozdrowotnie. Jednak do pozwu tego z 18 fakturami całą butelkę wypiłem. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Odsetkowe niedowiarstwo E-sądu

komentarzy 13

Czy zawarcie umowy oprocentowanej pożyczki prywatnej to coś niebywałego? Moim zdaniem, nie. To normalne że pożyczkodawca chce coś z tego mieć, bo nawet gdyby tylko ulokował te pieniądze w banku na lokacie terminowej, to coś by z tego miał. Aliści dla e-sądu to chyba coś nowego albowiem otrzymałem dzisiaj postanowienie w którym E-sąd stwierdza brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazuje sprawę do sądu rejonowego właściwego dla pozwanego. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Zapomnij o pozwie w EPU bez nr PESEL albo NIP pozwanego

komentarzy 9

Dzisiaj po staremu chciałem złożyć pozew przeciwko przedsiębiorcy, bez wpisywania NIP. Wcześniej było to możliwe ale dzisiaj już nie. Trzeba podać NIP albo PESEL. No oczywiście na fakturze jest NIP więc wpisałem i pozew złożyłem. Więcej… »

kategoria: e-sąd

E-sąd podejrzewa, że nie doręczyłby i oznajmia brak podstaw…

komentarze 23

Kuriozalne w mojej ocenie postanowienie otrzymałem dzisiaj z e-sądu. Oto fragment:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie: Referendarz sądowy B.Ł. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne przeciwko K.O. W.J. postanawia

Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Trzebnicy Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – wezwanie do wskazania adresu pozwanego

komentarze 2

Chyba ze sto nakazów zapłaty wydanych w EPU  i ani jednego wezwania do wskazania aktualnego adresu pozwanego… W sądach „normalnych” nigdy takiej długiej passy skutecznych doręczeń nie było. Już wbrew logice zaczynałem myśleć, że coś rzeczywiście w tym jest, co niektórzy twierdzą, czyli że e-sąd nadaje klauzule mimo zwrotów przesyłek z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Oczywiście tak nie jest; w końcu w jednej ze spraw otrzymałem pismo z e-sądu o takiej treści: Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – zażalenie na brak uzasadnienia postanowienia

komentarze 2

Wniosłem pozew w EPU czyli w e-sądzie, o zapłatę na podstawie umowy najmu lokalu. Umowa najmu to dowód nie mniej pewny niż umowa pożyczki z pokwitowaniem otrzymania kwoty pożyczki (przy okazji, bardzo łatwe i szybkie pożyczki są tutaj). Tym niemniej, w tym konkretnym przypadku otrzymałem postanowienie o stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Uzasadnienie, to brak uzasadnienia, bo czytamy w nim: Więcej… »

kategoria: e-sąd

EPU – brak podstaw, brak słów

komentarze 3

Otrzymałem postanowienie o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty z takim oto uzasadnieniem:

W dniu 14/03/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradztwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Powód bardzo ogólnikowo opisał roszczenie przysługujące mu od wierzyciela pierwotnego, Więcej… »

kategoria: e-sąd

„Afera” przedawnionych, spłaconych i fikcyjnych roszczeń w EPU

komentarzy 37

Coraz częściej na różnych forach a także na „poważnych” portalach czytam, że e-sąd to narzędzie do wyłudzania pieniędzy poprzez kierowanie do e-sądu pozwów o zapłatę przedawnionych, spłaconych albo nigdy nie istniejących długów i podawanie w pozwie nieaktualnych (zmyślonych) adresów pozwanych przez co ci nie mają możliwości odwołać się od nakazów zapłaty. A jeden to napisał nawet, że e-sąd wysyła nakazy zapłaty pocztą zwykłą a nie poleconą. Więcej… »

kategoria: e-sąd

„e-sąd klauzula wykonalności”

komentarzy 12

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „e-sąd klauzula wykonalności”. W e-sądzie czyli w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w skrócie: EPU) klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty. Znaczy się, teoretycznie niezwłocznie. Przyznam, że gdy zasiadałem do dokonania niniejszego wpisu to liczyłem na to, że klauzula nadawana jest automatycznie – elektronicznie po odliczeniu czternastu dni które pozwany ma na wniesienie sprzeciwu i maksymalnego czasu dotarcia przesyłki (nie wiem, ile dni, podobno polecony idzie maksymalnie cztery albo pięć dni). Niestety, nadzieja okazała się płonna. Więcej… »

kategoria: e-sąd

Nakaz zapłaty z e-sądu. Po 22 dniach.

komentarzy 15

Jak już wspominałem na tym blogu niedawno, dokonałem testu kierując pozew do Elektronicznego Postępowania Upominawczego czyli do e-sądu. I wczoraj otrzymałem maila z e-sądu „Powiadomienie z portalu EPU” a w treści maila info o wydaniu nakazu zapłaty na skutek złożonego przeze mnie pozwu. Nakaz zapłaty został wydany po 22 dniach od daty niesienia pozwu. Więcej… »

kategoria: e-sąd

„E-sąd opinie”

komentarzy 25

Widzę też w statystykach bloga częste zapytania – „E-sąd opinie”. Ja kiedyś zostałem bezpodstawnie pozwany poprzez złożenie pozwu do E-sądu, otrzymawszy nakaz zapłaty musiałem wnieść sprzeciw też przez internet, ale akurat awaria systemu w E-sądzie była… i musiałem przesłać sprzeciw pocztą. Takie są moje doświadczenia. Więcej… »

kategoria: e-sąd