Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘dłużnicy’

Dłużnik: AGAT Sp. z o.o., Warszawa. Kwota 75.000 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: AGAT Sp. z o.o., KRS 0000211187, NIP 5321633993, REGON 013223477, ul. Ochocza 45, Warszawa. Kwota podstawowa długu 75.000 zł., do tego 7.367 zł. kosztów procesowych i odsetki od kwoty podstawowej począwszy od dnia 01 września 2009 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik bez majątku a powództwo o zapłatę, czy jest sens?

skomentuj

Pytanie: Wiem że mój dłużnik nie posiada żadnego majątku na siebie. Ma co najmniej kilku innych wierzycieli którzy już posiadają wyroki przeciwko niemu ale komornik nie był w stanie ściągnąć od niego żadnych pieniędzy. Pieniądze on ma ale pochowane, widać to bogactwo po nim i po jego rodzinie. Wszystko jest oficjalnie na jego żonę i syna. Czy w takiej sytuacji jest sens kierować sprawę do sądu w celu otrzymania nakazu zapłaty? Chodzi o faktury. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Justyna Rabenda, Stare Czarnkowo. Kwota 8.785 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Justyna Rabenda ur. 1982 r. zam. Stare Czarnkowo. Kwota długu to 8.785 zł. w tym 75 zł. kosztów sądowych, do tego odsetki ustawowe od kwoty 8.710 zł. od dnia 28 września 2007 r. do dnia zapłaty. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 29 maja 2008 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu XII Wydział Gospodarczy. Dług związany jest z prowadzeniem przez dłużniczkę działalności gospodarczej (sklep obuwniczy). Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: SANDROG Krzysztof Borowy, Przemyśl. Kwota 5.397,40 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik SANDROG Krzysztof Borowy NIP 7952335438, REGON 180590594, ul. Smolki 22 lok. 5, 37-700 Przemyśl. Kwota podstawowa długu to 5.397,40 zł. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Dewir Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie. Kwota 9.259,22 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Dewir Sp. z o.o., KRS 0000137837, NIP 9691204430, siedziba: ul. Pułaskiego 3, Siemianowice Śląskie. Kwota 9.259,22 zł. w tym 1.292,00 zł. kosztów sądowej sprawy o zapłatę. Odsetki ustawowe od kwoty 7.967,22 zł. od maja 2009 r. do dnia zapłaty. Wierzyciel dysponuje w tej sprawie prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 10 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VIII Wydział Gospodarczy. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Piotr Stokłosa, Bielsko-Biała. Kwota 45.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Piotr Stokłosa, urodzony w 1967 roku, zam. Bielsko-Biała. Kwota podstawowa długu: 45.000,00 zł. Wierzytelność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 30 czerwca 2009 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Rifat Altin, Zielona Góra. Kwota: 53.676,80 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Rifat Altin urodzony w 1961 roku, zam. Zielona Góra. Kwota podstawowa długu: 53.676,80 zł. Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 22 maja 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I wydział Cywilny. Zasądzono odsetki maksymalne począwszy od 02 lipca 1999 roku do dnia zapłaty. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Krzysztof Baranek, Kaźmierz. Kwota 14.400,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Krzysztof Baranek, zam. ul. Szamotulska, 64-530 Kaźmierz. Kwota podstawowa długu: 14.400,00 zł., z tytułu pożyczki udzielonej mu przez osobę prywatną. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Magdalena Sobieraj, Sosnowiec. Kwota 15.994,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Magdalena Sobieraj, ul. Zamenhofa, Sosnowiec. Kwota 15.994,00 zł. (solidarnie z jej matką: Wanda Sobieraj też z Sosnowca). Jest to dług łączny, potwierdzony prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Tadeusz Szablak, Czesława Szablak, Myszano. Kwota: 19.600 zł. – dług na sprzedaż

komentarze 2

Sprzedam dług. Dłużnicy solidarni: Dłużnik: Tadeusz Szablak, Czesława Szablak, zam. Myszano (poczta Łyse). Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Krystian Glinka, Ożarów Mazowiecki. Kwota 713,75 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Krystian Glinka ur. 1981 r., NIP 1181660283, zam. Ożarów Mazowiecki. Kwota długu: 713,75 zł. stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 13 listopada 2007 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Tomasz Guziński, Smolec. Kwota: 59.997,31 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Guziński urodzony w 1974 roku, zam. Smolec. Kwota podstawowa długu: 59.997,31 zł., do tego odsetki ustawowe od ww. kwoty od dnia 21 stycznia 2009 r. oraz koszt sądowego postępowania o zapłatę: 6.617,00 zł. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Aleksandra Armatyńska-Proch. Sopot. Kwota 10.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Aleksandra Armatyńska-Proch urodzona w 1975 roku, zamieszkała ostatnio: Sopot. Kwota podstawowa długu: 10.000,00 zł. – nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2009 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział VIII Grodzki, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż sądu z dnia 10 lutego 2010 roku. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Małgorzata Derechowska, Katowice. Kwota 6.000 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Małgorzata Derechowska ur. 1977 r., zam. Katowice. Kwota podstawowa długu 6.000 zł. do tego odsetki od tej kwoty od dnia 24 marca 2009 r. i 63,00 zł. kosztów postępowania sądowego oraz 67,40 zł. kosztów bezskutecznej egzekucji. Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 13 maja 2009 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Jest to dług wynikający z niespłacenia pożyczki udzielonej dłużniczce przez prywatną osobę. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Marcin Bazarnik, Wilkowyja k. Jarocina. Kwota 51.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Marcin Bazarnik ur. 1980 r., zam. Wilkowyja k. Jarocina. Dług zaciągnął jako prywatna osoba natomiast widnieje też w rejestrach jako prowadzący działalność gospodarczą (zarejeastrowaną w 2012 r.) pod firmą MARCIN BAZARNIK – ELIVING NIP 6171953773 z siedzibą: ul. Polna 32, Wilkowyja, 63-200 Jarocin. Więcej… »

kategoria: dłużnicy