Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot wniosku egzekucyjnego

2 komentarze

Pytanie: Wysłałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik wezwał mnie pisemnie do wpłacenia zaliczek na poczet egzekucji, w terminie jednego tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku egzekucyjnego, jak doczytałem później… Jakoś tak zeszło mi że tych zaliczek nie wpłaciłem, widzę że już jest po terminie. Chciałbym wiedzieć, jakie konsekwencje dla mnie niesie zwrot wniosku egzekucyjnego, czy komornik zażąda ode mnie jakiejś opłaty, czy będę mógł jeszcze raz wysłać wniosek egzekucyjny?

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

Odpowiedź: Proszę zatelefonować do komornika i zapytać, czy może jeszcze nie zwrócił wniosku; jeżeli nie zwrócił, to proszę powiedzieć (uzgodnić z nim), żeby się z tym wstrzymał, że dziś wpłaci Pan zaliczki.

Przeczytaj też: Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia

Nie, zwrot wniosku egzekucyjnego nie skutkuje obciążeniem wierzyciela żadną opłatą egzekucyjną i o każdym czasie może on ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji choćby do tego samego komornika który wniosek zwrócił.

Przeczytaj też: Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 października, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zwrot wniosku egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dla niektórych wierzycieli żądana przez komornika zaliczka około 250 złotych jest kwotą zaporową i wniosek wraca…

    Anonim

    22 paź 22 o 03:55

  2. Nie trzeba wpłacać aż tak wysokiej kwoty czyli na sprawdzenia – egzekucję ze wszystkich składników majątku dłużnika. Można wpłacić tylko np. na egzekucję z rachunków bankowych albo z wynagrodzenia za pracę i zaliczka na to jest odpowiednio o wiele niższa. Komornicy, w wezwaniu do uiszczenia zaliczki, wyszczególniają jaka opłata za jaką czynność.

    admin

    22 paź 22 o 10:15

Skomentuj