Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot kosztów skargi na czynności komornika

2 komentarze

Pytanie: Kiedyś, z pięć lat temu jako wierzyciel wniosłem skargę na czynności komornika i sąd tą skargę uwzględnił ale o dziwo, zamiast zasądzić zwrot kosztów skargi (które ja poniosłem wnosząc ją) od komornika, to zasądził od dłużnika. Nie odzyskałem ani długu ani kosztów 100 złotych tej skargi od dłużnika. Czy to nie jest bez sensu i czy to w ogóle jest zgodne z prawem? Dłużnik w tamtej sytuacji akurat nic nie zawinił, skarga była nie na czynności dłużnika lecz na czynności komornika do których dłużnik nic nie ma! Gdyby sąd zasądził zwrot kosztów od komornika, to oczywiście odzyskałbym te sto złotych gdyż komornik jest wypłacalny a nawet gdyby nie był, to solidarnie za jego zobowiązania z pracy odpowiada skarb państwa.

Przeczytaj też: Nieopłacona skarga na czynności komornika oraz Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

Odpowiedź: Zgadzam się z Panem, że to prawny irytujący idiotyzm ale nic nie mogliśmy zrobić. Pisze “my” ponieważ ja jako wierzyciel miałem taką samą sytuację już chyba z 10 lat temu. Art. 13 kpc w związku z art. 98 kpc – na tych podstawach prawnych sądy zasądzają zwrot kosztów skargi na czynności komornika od strony przeciwnej a nie od komornika.

Art. 13 § 2 kpc stanowi, że przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 98 § 1 kpc stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Przeczytaj też: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Co prawda, po ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego pojawił się przepis art. 767 § 6 kpc stanowiący, że w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą.

Proszę jednakże zwrócić uwagę na ten wytłuszczony przeze mnie fragment “stosownie do okoliczności, może”. Może a więc nie musi. Nie wiem, czy i jak często sądy tak czynią.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo zaspokajania kosztów egzekucyjnych

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 grudnia, 2020

Komentarze do 'Zwrot kosztów skargi na czynności komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zna ktoś przypadek w którym sąd komornika obciążył kosztem skargi? Ja nie znam i zapewne nieprędko taki będzie.

    budowlaniec

    29 lip 21 o 08:24

  2. A ile skarg złożyłeś?

    admin

    29 lip 21 o 18:56

Skomentuj