Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot kaucji rezerwacyjnej

8 komentarzy

Pytanie: Decydując się na zakup samochodu podpisałem umowę przedwstępną i dokonałem wpłaty “kaucji rezerwacyjnej”. Kontrahent nie wywiązał się z umowy i umowa ta wygasła 1 lipca, natomiast kaucji wciąż nie odzyskałem. W jakim czasie powinna zostać zwrócona taka kaucja? W jaki sposób wezwać kontrahenta do zwrotu kaucji? W załączeniu umowa.

Przeczytaj też: List intencyjny a oferta, umowa

Odpowiedź: Kodeks cywilny nie precyzuje czym jest “kaucja rezerwacyjna”. Na przykład nie jest to w Waszej umowie zaliczka ponieważ zaliczka podlega zwrotowi nawet jeżeli kupujący nie wywiąże się z umowy a zgodnie z zapisem w Waszej umowie kaucja rezerwacyjna przepada w takim przypadku na rzecz sprzedającego. Przepadek natomiast dotyczy wpłaconego zadatku i tu już uwaga: jeśli traktować ją jako zadatek, to w przypadku niewywiązania się z umowy przez sprzedającego … powinien on zwrócić kupującemu jej dwukrotność! Jednak w paragrafie 2 punkcie 2 umowy zapisano, nie do końca precyzyjnie, że podlega zwrotowi w dniu rozliczenia transakcji i chyba tego trzeba by się trzymać.

Przeczytaj też: Odzyskanie zaliczki – możliwości prawne

Do rzeczy. Zgodnie z zapisem w paragrafie 4 puncie 2 umowa może zostać przedłużona lub rozwiązana. Jeżeli nie chce Pan wyznaczać mu kolejnego terminu do zawarcia umowy, to wysyła mu Pan przedsądowe wezwanie do zwrotu kaucji rezerwacyjnej np. w terminie 7 dni informując o rozwiązaniu umowy wskutek niewywiązania się z niej przez sprzedającego w umówionym terminie.

Przeczytaj też: Maksymalna wysokość zadatku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lipca, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Zwrot kaucji rezerwacyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Który sąd jest właściwym przy pozwie o zwrot takiej kaucji?

  moniek

  9 lip 21 o 07:01

 2. Do wyboru powoda: sąd właściwy miejscowo dla powoda lub dla pozwanego.

  admin

  9 lip 21 o 15:32

 3. A ja bym mimo wszystko żądał dwukrotności kaucji za niewykonanie umowy, bądź co bądź, jest to umowa przedwstępna. W najgorszym razie sąd zasądzi tylko zwrot samej kaucji a nie jej dwukrotności.

  Miłek

  10 lip 21 o 14:10

 4. Jednak w umowie jest jak napisałem, że podlega zwrotowi z czego chyba należy rozumieć że nie w podwójnej wysokości

  admin

  10 lip 21 o 14:25

 5. W przypadku umowy kupna sprzedaży nieruchomości tak samo jest?

  Anonim

  14 lip 21 o 08:10

 6. Zależy od zapisów w umowie.

  admin

  14 lip 21 o 09:22

 7. Zapis umowy i może być sprzeczny z ustawą a z drugiej strony mówi się, że stroną przysługuje swoboda w kształtowaniu treści, zapisów umowy. I bądź tu mądry.

  Lord

  25 gru 21 o 05:10

 8. Trzeba tylko sprawdzić, czy zapis nie narusza ustawy. Na przykład zastrzeżenie zbyt wysokich odsetek narusza i taki zapis jest nieważny (należą się wówczas odsetki maksymalne zgodnie z Kodeksem cywilnym). Jednak na przykład w umowie cesji wierzytelności strony mogą zastrzec, że to nabywca wierzytelności powiadomi dłużnika o cesji a nie zbywca (jak to chyba częściej bywa) – nie jest to sprzeczne z ustawą która w ogóle milczy w tej materii.

  admin

  25 gru 21 o 08:28

Skomentuj