Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwrot kaucji rezerwacyjnej

6 komentarzy

Pytanie: Decydując się na zakup samochodu podpisałem umowę przedwstępną i dokonałem wpłaty “kaucji rezerwacyjnej”. Kontrahent nie wywiązał się z umowy i umowa ta wygasła 1 lipca, natomiast kaucji wciąż nie odzyskałem. W jakim czasie powinna zostać zwrócona taka kaucja? W jaki sposób wezwać kontrahenta do zwrotu kaucji? W załączeniu umowa.

Odpowiedź: Kodeks cywilny nie precyzuje czym jest “kaucja rezerwacyjna”. Na przykład nie jest to w Waszej umowie zaliczka ponieważ zaliczka podlega zwrotowi nawet jeżeli kupujący nie wywiąże się z umowy a zgodnie z zapisem w Waszej umowie kaucja rezerwacyjna przepada w takim przypadku na rzecz sprzedającego. Przepadek natomiast dotyczy wpłaconego zadatku i tu już uwaga: jeśli traktować ją jako zadatek, to w przypadku niewywiązania się z umowy przez sprzedającego … powinien on zwrócić kupującemu jej dwukrotność! Jednak w paragrafie 2 punkcie 2 umowy zapisano, nie do końca precyzyjnie, że podlega zwrotowi w dniu rozliczenia transakcji i chyba tego trzeba by się trzymać.

Do rzeczy. Zgodnie z zapisem w paragrafie 4 puncie 2 umowa może zostać przedłużona lub rozwiązana. Jeżeli nie chce Pan wyznaczać mu kolejnego terminu do zawarcia umowy, to wysyła mu Pan przedsądowe wezwanie do zwrotu kaucji rezerwacyjnej np. w terminie 7 dni informując o rozwiązaniu umowy wskutek niewywiązania się z niej przez sprzedającego w umówionym terminie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lipca, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Zwrot kaucji rezerwacyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Który sąd jest właściwym przy pozwie o zwrot takiej kaucji?

  moniek

  9 Lip 21 o 07:01

 2. Do wyboru powoda: sąd właściwy miejscowo dla powoda lub dla pozwanego.

  admin

  9 Lip 21 o 15:32

 3. A ja bym mimo wszystko żądał dwukrotności kaucji za niewykonanie umowy, bądź co bądź, jest to umowa przedwstępna. W najgorszym razie sąd zasądzi tylko zwrot samej kaucji a nie jej dwukrotności.

  Miłek

  10 Lip 21 o 14:10

 4. Jednak w umowie jest jak napisałem, że podlega zwrotowi z czego chyba należy rozumieć że nie w podwójnej wysokości

  admin

  10 Lip 21 o 14:25

 5. W przypadku umowy kupna sprzedaży nieruchomości tak samo jest?

  Anonim

  14 Lip 21 o 08:10

 6. Zależy od zapisów w umowie.

  admin

  14 Lip 21 o 09:22

Skomentuj