Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwolnienie z akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy (UE)

12 komentarzy

Pytanie: Przez 7 lat pracowałem w Niemczech i kupiłem tam samochód, został tam zarejestrowany. w Tym roku planuję powrócić na stałe do Polski. Z tego co się zdążyłem zorientować, to ten mój samochód w moim przypadku można uznać za mienie przesiedleńcze i jest zwolniony z akcyzy. Czy mógłby mi Pan pomóc, jakie formalności muszę załatwić ażeby uzyskać to zwolnienie z akcyzy?

Nie istnieje coś takiego “jak mienie przesiedleńcze” gdy wraca Pan z kraju należącego do Unii Europejskiej ( a takim krajem są Niemcy oczywiście). Jednak na Pana wniosek, owszem może Pan zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego (o ile oczywiście spełnia Pan wymagane kryteria) i owe zwolnienie z zapłaty akcyzy przysługuje na podstawie art. 110 Ustawy o podatku akcyzowym. Stanowi ten przepis, że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Przeczytaj też: Czy ubezpieczyciele w Polsce akceptują do zniżki na OC i AC bezszkodowy przebieg ubezpieczenia za granicą

Zaświadczenie o zwolnieniu z uiszczenia podatku akcyzowego urząd celny wydaje na wniosek właściciela pojazdu sprowadzanego z zagranicy; musi Pan taki wniosek sporządzić i uiścić od tego wniosku (zanim pan przedłoży w niosek w urzędzie celnym) opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty tej dokonać należy na rachunek bankowy urzędu miasta w którym znajduje się właściwy miejscowo dla Pana urząd celny. W tytule przelewu proszę napisać np.: OPŁATA SKARBOWA ZA ZAŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU AKCYZOWEGO (i podać markę pojazdu oraz numer nadwozia / podwozia).

Wyżej wskazane formalności musi Pan dopełnić w ciągu 14 dni od daty sprowadzenia samochodu do Polski – od daty przekroczenia granicy polskiej.

A jak chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, to sugeruję te tutaj.

9 marca, 2016

kategoria podatki

Komentarze do 'Zwolnienie z akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy (UE)'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dlaczego formalności muszą być dopełnione w ciągu 14 dni od daty przekroczenia granicy?

  Łukasz

  25 kw. 18 o 07:30

 2. Taki przepis i już.

  admin

  25 kw. 18 o 07:57

 3. Wiem , że problem akcyzy był już poruszany jednak mam pytanie , gdyz uważam iż mój przypadek trochę się różni
  Na terenie UE – Hiszpania przebywam od dłuższego czasu kilka lat – jako rezydent z pełnymi prawami , kupuje samochód z innego kraju UE – Niemcy. Na terenie Hiszpanii płacę podatek akcyzowy i rejestruję samochód i uzywam go około 2 lata . Po tym czasie samochód postanawiam przewieźć do Polski i zarejestrować go. Prawdopodobnie na razie nie wrócę do kraju , mimo iż jestem związana zawodowo z Polską. Nadal będę mieszkać w Hiszpanii. Nie jestem w rozumieniu przepisów objęta zwolnieniem na podstawie tzw. mienia przesiedleńczego. Meldunek ze względu na stałe miejsce pobytu – Hiszpania jak i powiązania zawodowe – Polska posiadam w obu tych krajach i w obu rozliczam się z podatków. Urząd Skarbowy z Polski upiera się przy zapłacie akcyzy, jednak była ona już przeze mnie zapłacona na terenie UE Hiszpanii – podatek akcyzowy. Kto ma racje i czy mogę być zwolniona i na podstawie jakich przepisów. Czy ma tu zastosowanie artykuł 100 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku pkt 3 o zasadzie zakazu podwójnego opodatkowania? Jestem w trakcie załatwiania spraw i jeśli to możliwe prosiłbym o szybka odpowiedź.

  Beata

  3 wrz 18 o 10:13

 4. Wedle mojego rozeznania, nie istnieje żaden art. 100 ustawy o zakazie podwójnego opodatkowania. Istnieje art. 100 ustawy o z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ale to nam nic nie wyjaśnia.

  Istnieje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15.11.1979 r. ale o akcyzie nic tam nie ma.

  Konkludując, ja nie znalazłem przepisu na mocy którego byłaby Pani zwolniona od zapłaty akcyzy w Polsce ale może nie jestem zorientowany należycie.

  admin

  3 wrz 18 o 11:06

 5. Bardzo serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź.
  Pisząc o ustawie i podwójnym opodatkowaniu miałam na myśli dokładnie ten cytowany:

  DZIAŁ V Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
  Pkt.
  3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

  Co do umowy pomiędzy obu krajami to mówi ona o podatkach nie nazywając ich z “imienia ” każdego osobno, a akcyza jest podatkiem. I To ja ją zapłaciłam już raz.

  Beata

  3 wrz 18 o 14:41

 6. Tak, ale zacytowany przez Panią przepis dotyczy tylko czynności na terenie Polski (tak myślę) a my mamy inną sytuację.

  Przywołana przeze mnie umowa z Hiszpanią o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczy opodatkowania od majątku i dochodu – już w tytule. I kluczowy artykuł 23 tej umowy ust. 1 pkt a) tejże umowy też traktuje tylko o ww podatkach: “Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, zwalniać taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.”

  Akcyza to podatek pośredni który formalnie chyba nie zalicza się do wyżej wymienionych tzn. dochodowego ani majątkowego. Jak jednak wspomniałem wcześniej, może czegoś nie wiem.

  admin

  3 wrz 18 o 16:27

 7. Witam, w 2010 r. Zakupilem auto w Polsce, od 3 lat auto jest zeldowane w niemczech, za rok wracam do Polski, wszystko stoi na mnie, czyli w Pl nie zaplace cla? Ogolnie z czego bede zwolniony.

  Jozef

  18 mar 19 o 23:14

 8. No według tego co wyliczono w artykule ani cła ani akcyzy Pan nie zapłaci czyli nic. Najlepiej proszę dopytać się na jakiejś informacji celnej.

  admin

  19 mar 19 o 06:19

 9. Witam mieszkam od 30lat w. Nie Czech I chce wrocic do. Polski mam 2 samochody czy obowiazuje mnie akcyza I podatek? Prosze Mi pod powiedziec pozdrawiam

  Kazimierz

  9 cze 19 o 17:02

 10. Jeżeli spełnia Pan wymagania w punktach wskazanych w tekście wyżej, to nie obowiązują.

  admin

  9 cze 19 o 21:25

 11. witam, mój partner jest Niemcem i chcemy na stale się przenieść do Polski, czy jego też zwolnienie obowiązuje? jest własćcielem od 6 lat samochodu, zarejestrowanego w Niemczech i chce nadal nim jeździć.

  olga

  8 maj 20 o 21:16

 12. Uważam że tak ponieważ z art. 110 Ustawy o podatku akcyzowym stanowi że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały a nie że tylko Polacy.

  admin

  8 maj 20 o 23:12

Skomentuj