Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

3 komentarze

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu egzekucji komorniczej takiej wierzytelności muszą w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności na siebie czy może wystarczy im dokument cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niektórzy z nich nawet dopatrują się rzekomej sprzeczności pomiędzy art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. Art. 8042 Kodeksu postępowania cywilnego. A żadna sprzeczność nie istnieje i aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Podstawą prowadzenia egzekucji z zasady jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to określony dokument (najczęściej orzeczenie sądowe) stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.

Przeczytaj też: Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

Kiedy zatem nie jest potrzebna klauzula na następcę prawnego czyli na nowego wierzyciela i wystarczy cesja z podpisami poświadczonymi notarialnie by móc skierować do komornika wniosek egzekucyjny? Ano zgodnie z art. 8042 wtedy, gdy wierzytelność przed dokonaniem cesji już była stwierdzona tytułem wykonawczym czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Przeczytaj też: Zmiana wierzyciela w toku egzekucji

Jeżeli natomiast zmiana wierzyciela – zawarcie cesji odbyło się w trakcie sądowego postępowania o zapłatę albo przed nadaniem tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, to zgodnie z art. 788 kpc nowy wierzyciel musi wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na siebie.

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 listopada, 2020

Komentarze do 'Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności'

Subscribe to comments with RSS

 1. czyli po cesji w tym temacie jest wygodniej niż kiedyś było

  Anonim

  30 mar 21 o 15:46

 2. Bardzo nam ta zmiana ułatwiła pracę, nabywamy mnóstwo wierzytelności które kierujemy następnie do egzekucji komorniczej.

  Tomato

  24 maj 21 o 05:06

 3. Tylko głupie firmy windykacyjne kupują długi z wyrokami po to żeby ponownie trafiły do egzekucji komorniczej.

  widzu

  19 sie 21 o 15:23

Skomentuj