Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Brak komentarzy

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu egzekucji komorniczej takiej wierzytelności musza w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności na siebie czy może wystarczy im dokument cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niektórzy z nich nawet dopatrują się rzekomej sprzeczności pomiędzy art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. Art. 8042 Kodeksu postępowania cywilnego. A żadna sprzeczność nie istnieje i aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Podstawą prowadzenia egzekucji z zasady jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to określony dokument (najczęściej orzeczenie sądowe) stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.

Kiedy zatem nie jest potrzebna klauzula na następcę prawnego czyli na nowego wierzyciela i wystarczy cesja z podpisami poświadczonymi notarialnie by móc skierować do komornika wniosek egzekucyjny? Ano zgodnie z art. 8042 wtedy, gdy wierzytelność przed dokonaniem cesji już była stwierdzona tytułem wykonawczym czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Jeżeli natomiast zmiana wierzyciela – zawarcie cesji odbyło się w trakcie sądowego postępowania o zapłatę albo przed nadaniem tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, to zgodnie z art. 788 kpc nowy wierzyciel musi wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na siebie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj