Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

6 komentarzy

Zgoda współmałżonka na zaciągniecie kredytu wymagana jest zasadniczo tylko gdy chodzi o kredyt na wysoką kwotę, który spłacany jest latami jak zwłaszcza kredyt hipoteczny. Może też być taka zgoda wymagana w sytuacji gdy zdolność kredytowa tego który kredyt zaciąga, jest nienajlepsza.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić czy mąż wziął kredyt?

Teraz o o odpowiedzialności finansowej. Dla ułatwienia będę posługiwał się określeniami “mąż” i “żona” zamiast “współmałżonek”. Jeżeli mąż zaciąga kredyt (albo i prywatną pożyczkę u kolegi), to odpowiedzialność żony za tenże kredyt zależy od tego, czy wyraziła zgodę na zaciągnięcie tegoż kredytu. Jeżeli wyraziła zgodę ale nie jest kredytobiorcą solidarnym czyli nie figuruje w umowie kredytu na równi z mężem jako kredytobiorca, to odpowiada za kredyt majątkiem wspólnym który ma razem z mężem – kredytobiorcą. Najczęściej takim wspólnym składnikiem majątku jest wspólne mieszkanie. Żona która wyraziła w formie pisemnej zgodę na zaciągniecie kredytu przez męża, nie odpowiada za to zobowiązanie jej majątkiem odrębnym który stanowią na przykład dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Przeczytaj też: Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

Majątkiem wspólnym i odrębnym żona odpowiada tylko wtedy, gdy jest kredytobiorcą solidarnym razem z mężem czyli gdy jest współkredytobiorcą. Jeżeli żona nim nie jest oraz nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu przez męża, to zupełnie nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięty przez niego kredyt, pożyczkę oraz jakiekolwiek inne zobowiązanie finansowe.

Przeczytaj też: Udzielenie pożyczki przez jednego z małżonków

Jednak wierzycielowi który nie zostanie zaspokojony w takiej sytuacji z majątku osobistego dłużnika przychodzi w sukurs art. 52 § 1a Kodeks rodzinny opiekuńczy stanowiący, że wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Gdy to nastąpi, komornik na wniosek takiego wierzyciela będzie mógł prowadzić egzekucję z części majątku (może to być zarówno udział jak i spłata) która w wyniku podziału majątku wspólnego (w praktyce najczęściej jest to przede wszystkim mieszkanie lub dom) przypadła dłużnikowi.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 lipca, 2020

Komentarze do 'Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jako poreczyciel splacilem dlug za dluznika. dluznik to osoba prywatna. poreczylem mu kredyt na zakup mieszkania – jego zona tez podpisywala zgode ze wie o podjeciu pozyczki. wyslalem dwa wezwania do zaplaty ,ktore zostaly odebrane, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jednak jak do tej pory dluznik nie oddal mi ani zlotowki. polubowne zalatwienie sprawy nie wchodzi w gre. kwota pieniedzy ktore zaplacilem za dluznika wynosi 6.000 zl .zaplacilem w ratach – ostatnia platna ma maju 2019 roku. wszystkie dokumenty posiadam. chcialbym odzyskac swoje pieniadze. prosze o rade i pomoc.

  Mateusz

  2 lut 21 o 20:06

 2. Jeżeli żona dłużnika wyraziła na piśmie zgodę na zaciągnięcie przez niego pożyczki, to może mieć dla Pana istotne znaczenie. Co prawda, nie stała się ona w ten sposób poprzez udzielenie takiej zgody pożyczkobiorcą solidarnym, ale dzięki tej zgodzie bank mógłby jako wierzyciel uzyskać rozszerzenie klauzuli na nią również jako współmałżonkę i w przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, egzekwować zwrot pożyczki z ich majątku wspólnego. Pan, skoro spłacił tę pożyczkę jako żyrant, tym samym wszedł Pan w prawa wierzyciela w stosunku do pożyczkobiorcy w miejsce banku (któremu Pan pożyczkę spłacił). Ma Pan takie same prawa jako wierzyciel jak poprzednio bank, czyli może Pan też uzyskać rozszerzenie klauzuli na współmałżonkę z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku wspólnego. Jak wspomniałem na wstępie, może to być istotne znaczenie dla skuteczności egzekucji jeśli np. mieszkanie stanowi współwłasność małżeńską jego i jej. Nie mając klauzuli wykonalności na nią, nie mógłby Pan prowadzić egzekucji z nieruchomości, a w zaistniałej sytuacji będzie to możliwe, jak i w odniesieniu do reszty wspólnego majątku. Nie będzie Pan natomiast mógł kierować egzekucji do jej majątku odrębnego.

  admin

  2 lut 21 o 20:33

 3. Bezrobotny małżonek wziął w Providencie kredyt. Nadużywa alkoholu i cała pożyczka poszła właśnie na jego alkohol. Teraz wydzwaniają z Providenta do nas do domu i straszą komornikiem. Syn kupił sobie niedawno lodówkę i mieszkając z nimi boi się, że komornik zajmie tą lodówkę. Czy komornik może od nas – członków rodziny ściągać dług za tą pożyczkę męża? Powiedziała że dzwonili z windykacji (z windykacji, nie od komornika) i powiedzieli że cała rodzina odpowiada za ten dług.

  Stala

  1 mar 21 o 20:22

 4. Należy z całą stanowczością stwierdzić że windykacja wygadywała bzdury nie mające żadnego pokrycia w obowiązującym stanie prawnym i nigdy tak nie było. Jeżeli tylko mąż zawarł umowę pożyczki a żona i syn nawet nie wyrazili na piśmie zgody na zaciągnięcie jej przez pożyczkobiorcę, to nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten dług. Komornik nie może egzekwować pożyczki ani z odrębnego majątku członków rodziny ani z majątku wspólnego współmałżonków. Uwaga jednak – komornik może lodówkę zająć uznając że jest ta we władaniu męża. Wówczas syn powinien wezwać wierzyciela (Provident Polska S.A.) do zwolnienia lodówki z egzekucji przedstawiając dokumenty (rachunki) świadczące o tym, że to on a nie dłużnik jest właścicielem lodówki. Jeżeli to nie poskutkuje wydaniem przez wierzyciela komornikowi polecenia zwolnienia lodówki, to właściciel lodówki powinien wnieść powództwo przeciwegzekucyjne w którym domagać się będzie zwolnienia tej rzeczy spod egzekucji. Takie powództwo jak każde inne podlega opłacie ale można domagać się zwolnienia z opłaty sądowej. W zasadzie komornik powinien odstąpić od zajęcia jeżeli zostaną mu przedstawione niezbite dowody świadczące o tym, że zajęta rzecz nie jest własnością dłużnika.

  admin

  1 mar 21 o 20:43

 5. Taka sytuacja – mąż wziąl pożyczkę i przelał ją na konto firmowe żony prowadzącej jednoosobową firmę. Czy w takiej sytuacji jeżeli wyjdzie to na jaw, to firma pożyczkowa może dowieść, że pożyczka została zaciągnięta za zgodą żony?

  Marcin

  1 mar 22 o 20:26

 6. Nie, ponieważ nie jest to dowód na to, że żona wiedziała o tym, że są to środki z zaciągniętej pożyczki i że zaakceptowała zaciągnięcie pożyczki przez męża. Poza tym, mogła się o tym dowiedzieć dopiero po fakcie i to też nie jest przesłanka do stwierdzenia, że zgodziła się na zaciągnięcie pożyczki (mimo że skorzystała z tych środków).

  admin

  2 mar 22 o 04:42

Skomentuj