Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

Brak komentarzy

Zgoda współmałżonka na zaciągniecie kredytu wymagana jest zasadniczo tylko gdy chodzi o kredyt na wysoką kwotę,który spłacany jest latami jak zwłaszcza kredyt hipoteczny. Może też być taka zgoda wymagana w sytuacji gdy zdolność kredytowa tego który kredyt zaciąga, jest nienajlepsza.

Teraz o o odpowiedzialności finansowej. Dla ułatwienia będę posługiwał się określeniami “mąż” i “żona” zamiast “współmałżonek”. Jeżeli mąż zaciąga kredyt (albo i prywatną pożyczkę u kolegi), to odpowiedzialność żony za tenże kredyt zależy od tego, czy wyraziła zgodę na zaciągnięcie tegoż kredytu. Jeżeli wyraziła zgodę ale nie jest kredytobiorcą solidarnym czyli nie figuruje w umowie kredytu na równi z mężem jako kredytobiorca, to odpowiada za kredyt majątkiem wspólnym który ma razem z mężem – kredytobiorcą. Najczęściej takim wspólnym składnikiem majątku jest wspólne mieszkanie. Żona która wyraziła w formie pisemnej zgodę na zaciągniecie kredytu przez męża, nie odpowiada za to zobowiązanie jej majątkiem odrębnym który stanowią na przykład dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Majątkiem wspólnym i odrębnym żona odpowiada tylko wtedy, gdy jest kredytobiorcą solidarnym razem z mężem czyli gdy jest współkredytobiorcą. Jeżeli żona nim nie jest oraz nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu przez męża, to zupełnie nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięty przez niego kredyt, pożyczkę oraz jakiekolwiek inne zobowiązanie finansowe.

Jednak wierzycielowi który nie zostanie zaspokojony w takiej sytuacji z majątku osobistego dłużnika przychodzi w sukurs art. 52 § 1a Kodeks rodzinny opiekuńczy stanowiący, że wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Gdy to nastąpi, komornik na wniosek takiego wierzyciela będzie mógł prowadzić egzekucję z części majątku (może to być zarówno udział jak i spłata) która w wyniku podziału majątku wspólnego (w praktyce najczęściej jest to przede wszystkim mieszkanie lub dom) przypadła dłużnikowi.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 lipca, 2020

kategoria kredyty

tag

Skomentuj